EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neispravni proizvodi: odgovornost

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 85/374/EEZ – odgovornost za proizvode

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuje načelo odgovornosti bez krivnje primjenjivo na europske proizvođače. Ako neispravan proizvod* uzrokuje štetu potrošaču, proizvođač može biti odgovoran čak i bez nemara ili krivnje sa svoje strane.

KLJUČNE TOČKE

Obuhvaćena šteta

Direktiva se odnosi na štetu:

nastalu smrću ili tjelesnim ozljedama;

nastalu na privatnom vlasništvu.

Zemlje EU-a mogu utvrditi granicu za ukupnu odgovornost proizvođača u slučaju smrti ili tjelesne ozljede prouzročenih istim predmetom jednake neispravnosti.

Odgovornost

Proizvođač može značiti:

proizvođač sirovina, proizvođača gotovog proizvoda ili sastavnih dijelova;

uvoznik proizvoda;

bilo koja osoba koja obilježavanja proizvod svojim imenom, žigom ili drugim znakom raspoznavanja;

bilo koja osoba koja dobavlja proizvod čiji se proizvođač ili uvoznik ne mogu utvrditi.

Ako su dvije osobe ili više osoba odgovorne za istu štetu, njihova je odgovornost zajednička.

Dokaz štete

Proizvod je neispravan kad ne pruža sigurnost koju osoba ima pravo očekivati s obzirom na sve okolnosti, uključujući:

predstavljanje proizvoda;

razumnu uporabu proizvoda;

vrijeme kada je proizvod stavljen na tržište.

Teret dokazivanja štete je naozlijeđenoj osobi . Ona mora dokazati:

stvarnu štetu;

neispravnost proizvoda;

uzročno-posljedičnu vezu između štete i neispravnosti.

Međutim, ne mora dokazati nemar ili krivnju proizvođača ili uvoznika.

Oslobađanje od odgovornosti

Brojni čimbenici proizvođača mogu osloboditi od odgovornosti, uključujući ako može dokazati da:

proizvod nije on stavio na tržište;

se neispravnost pojavila nakon što je proizvod stavljen na tržište;

on nije proizveo proizvod za prodaju ili distribuciju radi zarade;

on nije proizveo ili distribuirao proizvod ni u koju svrhu u sklopu uobičajenih transakcija i praksi svojeg poslovanja;

do neispravnosti proizvoda došlo zbog poštivanja obveznih propisa koje su izdala tijela vlasti;

je neispravnost sastavnog dijela nastala tijekom proizvodnje krajnjeg proizvoda.

Ako krivnju snosi oštećena osoba, odgovornost proizvođača može biti umanjena.

Istek odgovornosti

Oštećena osoba naknadu može zatražiti u roku od tri godine . Razdoblje počinje od datuma kada je oštećena osoba postala svjesna štete, neispravnosti i identiteta proizvođača.

Proizvođač više nije odgovoran nakon deset godina od datuma kada je proizvod stavljen na tržište.

Nikakva ugovorna klauzula ne može proizvođaču dopustiti ograničavanje odgovornosti u odnosu na oštećenu osobu.

I dalje se primjenjuju nacionalni zakoni o civilnoj odgovornosti.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Stupila je na snagu 30. srpnja 1985. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno pravo do 30. srpnja 1988.

POZADINA

Odgovornost za neispravne proizvode

KLJUČNI POJMOVI

* Proizvod: svi pokretni predmeti, čak i ako su ugrađeni u neki pokretni ili nepokretni predmet. Uključuje električnu struju, primarne poljoprivredne proizvode (plodovi zemlje, uzgoja stoke i ribe, osim proizvoda koji su podvrgnuti primarnoj preradi – npr. rezanje, guljenje i zamrzavanje voća i povrća) i divljači.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210, 7.8.1985., str. 29.–33.)

Posljednje ažuriranje 19.01.2016

Top