Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

Go to the summaries’ table of contents

Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

EU je posvećen osiguravanju zaštićenosti javnosti od zdravstvenih rizika od onečišćenja zraka i tomu da se razinama onečišćenosti koje postoje ne nanosi šteta okolišu.

DOKUMENT

Direktiva 2001/81/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari.

SAŽETAK

EU je posvećen osiguravanju zaštićenosti javnosti od zdravstvenih rizika od onečišćenja zraka i tomu da se razinama onečišćenosti koje postoje ne nanosi šteta okolišu.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se postavljaju granice na ukupne nacionalne emisije četiriju onečišćujućih tvari - sumpor dioksida, dušikovog oksida, hlapivih organskih spojeva i amonijaka. Oni mogu dovesti do zakiseljavanja (primjerice kemijski sastav mora se zakiseli), onečišćenja vode i tla (eutrofikacije) i prizemnog ozona (ozon koji je rezultat reakcije ovih četiriju onečišćujućih tvari uz toplinu i sunčevu svjetlost). Djelovanje EU-a je i dalje neophodno zbog uporne prekogranične prirode tih onečišćujućih tvari. Ove granice su privremeni stupovi ka ambicioznijim dugoročnijim ciljevima.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU-a morale su osigurati da do 2010. emisije tih četiriju onečišćujućih tvari budu ispod gornjih granica predviđenog u zakonodavstvu i da ostanu na niskoj razini i narednih godina.
  • Svaka zemlja morala je do 1. listopada 2002. sačiniti nacionalni program za ispunjavanje tih ciljeva. Tu su trebale biti sadržane politike i mjere koje će se poduzeti te njihov vjerojatni utjecaj. Po potrebi, oni su se trebali ažurirati 2006.
  • Ti programi su bili i još uvijek su raspoloživi javnim organizacijama, organizacijama za okoliš i drugim organizacijama.
  • Nacionalna tijela moraju sačiniti godišnje popise i projekcije emisija i podnijeti ih Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš do kraja svake godine.
  • Komisija je trebala izvršiti procjenu ostvarenog napretka i podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću 2012.
  • To zakonodavstvo ne obuhvaća međunarodne emisije iz pomorskog prometa i zrakoplova, niti emisije na Kanarskim otocima, prekomorskim departmanima Francuske, Madeiri niti Azorima.

Kako onečišćenost zraka predstavlja međunarodni problem koji prelazi nacionalne granice, EU je u lipnju 2003. pristupio Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine.

Komisija je 2013. primijetila da se kvaliteta zraka u Europi značajno popravila, ali da još uvijek ne ispunjava postavljene ciljeve. Procjena, predviđena u njezinoj komunikaciji Program Čisti zrak za Europu, bila je propraćena predloženim zakonodavstvom.

Ono je osmišljeno tako da bude zamjena za izvorno zakonodavstvo (Direktiva 2001/81/EZ), u cilju povećanja nacionalnih gornjih granica emisija do 2020. i uvođenja novih za 2025.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Europske komisije o nacionalnim gornjim granicama emisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2001/81/EZ

27.11.2001.

27.11.2002.

SL L 309, 27.11.2001., str. 22. - 30.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Ugovor o pristupanju

1.5.2004.

-

SL L 236, 23.9.2003., str. 703. - 707.

Direktiva 2006/105/EZ

1.1.2007.

1.1.2007.

Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 15 Svezak 006 Str. 194 - 234

Uredba (EZ) br. 219/2009

20.4.2009.

-

SL L 87, 31.3.2009., str. 109. - 154.

Direktiva 2013/17/EU

1.7.2013.

1.7.2013.

SL L 158, 10.6.2013., str. 193. - 229.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2003/507/EZ od 13. lipnja 2003. o pristupanju Europske zajednice Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 179, 17.7.2003., str. 1. - 2.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Program Čisti zrak za Europu (COM(2013) 918 završna verzija od 18. prosinca 2013.).

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ (COM(2013) 920 završna verzija od 18. prosinca 2013.).

Posljednje ažuriranje 21.05.2015

Top