EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistički podaci o otpadu

Statistički podaci o otpadu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2150/2002 o statističkkim podacima o otpadu EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Ovim zakonom Europske unije (EU) dozvoljava se prikupljanje redovitih i usporedivih podataka o otpadu u zemljama EU-a i njihov prijenos Eurostatu, uredu za statistiku EU-a.
 • Prikupljene statistike omogućuju praćenje i ocjenjivanje provedbe politike EU-a za otpad.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Zakon obuhvaća proizvodnju statistike u zemljama EU-a i Europskoj komisiji u njihovim područjima nadležnosti:

 • nastanak otpada (Prilog I. Uredbi);
 • oporaba i odlaganje otpada (Prilog II. Uredbi).

Nomenklatura

Od zemalja EU-a i Komisije zahtijeva se da rabe nomenklature (kategorije) predviđene u prilozima I. i III. kod izrade svojih statističkih podataka. Te nomenklature odnose se na

 • kategorije otpada (primjerice istrošena otapala, mineralni i metalni otpad),
 • gospodarske djelatnosti (u rasponu od rudarstva do proizvodnje prehrambenih proizvoda i tekstila) te
 • djelatnosti gospodarenja otpadom (primjerice kanalizacija, pročišćavanje industrijskog otpada ili povrat materijala).

Prikupljanje podataka

Podaci koji se rabe za izradu statističkih podataka trebaju se prikupljati putem istraživanja, postupaka statističke procjene ili upućivanjem na upravne i druge izvore. Osim ukoliko stvaraju velike količine otpada, tvrtke s manje od 10 djelatnika isključene su iz istraživanja.

Prijenos statistike prema Eurostatu

Zemlje EU-a moraju vršiti prijenos statističkih rezultata (uključujući i povjerljive podatke) prema Eurostatu u roku od 18 mjeseci od kraja referentnih razdoblja utvrđenih u prilozima I. i II. Učestalost je dvogodišnja.

Komisija može usvojiti mjere neophodne za primjenu ili izmjenu i dopunu Uredbe. Te mjere odnose se na:

 • prikladni oblik za prijenos rezultata od strane zemalja EU-a;
 • prilagođavanje gospodarskom i tehničkom razvoju u sakupljanju, statističkoj obradi i prijenosu podataka;
 • prilagodba specifikacija iz popisa u prilozima I., II. i III.;
 • određivanje odgovarajućih kriterija za procjenu kakvoće;
 • provedba rezultata pilot-studija.

Izvješća

Svake 3 godine Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o statističkim podacima koje se pripremaju u okviru ove uredbe, njihovoj kakvoći i opterećenju po poslovne subjekte.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 29. prosinca 2002.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.–36.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 2150/2002 uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. o određivanju odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 229, 6.9.2005., str. 6. – 12.).

Uredba Komisije (EZ) br. 782/2005 od 24. svibnja 2005. o utvrđivanju formata za dostavu rezultata statističkih podataka o otpadu (SL L 131, 25.5.2005., str. 26. – 37.).

Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.11.2016

Top