EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uloga zooloških vrtova u očuvanju bioraznolikosti

Uloga zooloških vrtova u očuvanju bioraznolikosti

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 1999/22/EZ o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se promiče zaštita i očuvanje divljih životinjskih vrsta jačanjem uloge zooloških vrtova u očuvanju bioraznolikosti.
 • Uključuje pravila za izdavanje dozvola i nadzor zooloških vrtova kako bi se osiguralo poštovanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu.

KLJUČNE TOČKE

Opseg

 • „Zoološki vrt” je određen kao trajni objekt u kojemu se divlje vrsta životinja drže u svrhu izlaganja javnosti sedam ili više dana godišnje.
 • Trgovine kućnim ljubimcima i cirkusi izuzeti su iz ove direktive.
 • Zemlje EU-a isto tako mogu iz ove direktive izuzeti određene objekte ako javnosti ne izlažu značajan broj životinja ili vrsta i ako to izuzeće ne umanjuje ciljeve ove direktive.

Uvjeti

Direktivom se od zemalja EU-a zahtijeva poduzimanje mjera u pogledu dodjele dozvola i provođenja redovitih nadzora i zoološkim vrtovima radi provjere ispunjavanja uvjeta potrebnih za dodjelu dozvole.

Kako bi dobili dozvolu za rad zoološki vrtovi moraju:

 • sudjelovati u istraživanju čiji rezultati doprinose očuvanju vrste, razmjeni informacija o očuvanju vrsta i/ili razmnožavanju u zatočeništvu (repopulacija, reintrodukcija vrsta u prirodna staništa itd.);
 • promicati obrazovanje javnosti i podizanje svijesti u vezi s očuvanjem biološke raznolikosti, posebno pružanjem informacija o izloženim vrstama i njihovim prirodnim staništima;
 • smjestiti životinje u uvjetima koji zadovoljavaju zahtjeve očuvanja pojedinačnih vrsta putem:
  • specifičnog oplemenjivanja njihovih ograđenih staništa; te
  • održavanja visokog standarda brige o životinjama zahvaljujući razvijenom programu preventivne i kurativne veterinarske skrbi i prehrane;
 • sprečavati bijeg životinja kako bi se izbjegle moguće ekološke prijetnje (npr. invazivne strane vrste) autohtonim vrstama i sprečavati širenje nametnika izvana;
 • voditi ažuriranu dokumentaciju o životinjama u objektu koja se razlikuje u skladu s vrstom.

Izdavanje dozvole i nadzor

 • Zemlje EU-a moraju donijeti pravila za izdavanje dozvole i nadzor zooloških vrtova kako bi se osiguralo ispunjavanje mjera za očuvanje.
 • Svi zoološki vrtovi moraju imati dozvolu.
 • Svaka dozvola sadržava uvjete za primjenu potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu.
 • Prije odobrenja, odbijanja, produljenja ili značajne izmjene dozvole nadležna tijela zemalja EU-a moraju obaviti kontrolu.
 • U slučaju da zoološki vrt potpuno ili djelomično ne udovoljava pravnim zahtjevima, nadležno tijelo mora zabraniti javni pristup zoološkom vrtu u cjelini ili dijelu na koji se to odnosi.
 • U slučaju djelomičnog ili potpunog zatvaranja zoološkog vrta, sa životinjama se mora postupati ili ih se mora ukloniti na način koji dotična zemlja EU-a smatra primjerenim i u skladu s pravilima ove direktive.

Dobre prakse

Europska komisija 2015. godine objavila je dokument o dobrim praksama direktive EU-a o zoološkim vrtovima. Namijenjen je za pomoć zemljama EU-a u poboljšanju usklađenosti sa zahtjevima direktive putem razmjene iskustva i dobre prakse.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. travnja 1999. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 9. travnja 2002.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 1999/22/EZ od 29. ožujka 1999. o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima (SL L 94, 9.4.1999., str. 24.–26.)

Posljednje ažuriranje 06.06.2016

Top