EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernska konvencija

Bernska konvencija

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

Odluka 82/72/EEZ – sklapanje Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I ODLUKA?

 • Konvencijom, donesenom u Bernu 19. rujna 1979., želi se promicati suradnja među zemljama potpisnicama radi očuvanja divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa te radi zaštite ugroženih migratornih vrsta.
 • Odlukom se sklapa sporazum uime Europske ekonomske zajednice (današnji EU).

KLJUČNE TOČKE

 • EU je ugovorna stranka ove Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa.
 • Divlja flora i fauna sačinjavaju prirodno nasljeđe velike vrijednosti koje se mora sačuvati i predati budućim naraštajima. Uz nacionalne programe zaštite, stranke Konvencije smatraju da je potrebno uspostaviti suradnju na europskoj razini.
 • Stranke se obvezuju da će:
  • promicati nacionalne politike za zaštitu divlje flore, divlje faune i prirodnih staništa;
  • integrirati očuvanje divlje flore i faune u nacionalne planske i razvojne politike i politike okoliša;
  • promicati obrazovanje i širiti informacije o potrebi očuvanja divljih vrsta flore i faune i njihovih staništa.
 • Stranke su suglasne poduzeti odgovarajuće pravne i administrativne mjere za zaštitu divljih vrsta flore određenih u Dodatku I. (Strogo zaštićene biljne vrste). Konvencijom se zabranjuje namjerno branje, skupljanje, rezanje i vađenje s korijenom navedenih biljaka.
 • Moraju se donijeti i odgovarajuće pravne i administrativne mjere za očuvanje divljih vrsta faune navedenih u Dodatku II. (Strogo zaštićene životinjske vrste). Zabranjuje se sljedeće:
  • svi oblici namjernog hvatanja i držanja te namjernog ubijanja;
  • namjerno oštećivanje ili uništavanje mjesta za razmnožavanje i odmaranje;
  • namjerno uznemiravanje divlje faune, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih i zimovanja;
  • namjerno uništavanje ili uzimanje jaja iz divljine ili držanje tih jaja;
  • posjedovanje ovih životinja, živih ili mrtvih i unutarnja trgovina njima, uključujući preparirane životinje i bilo koji njihov lako prepoznatljivi dio ili derivat.
 • Svako iskorištavanje divlje faune navedeno u Dodatku III. (Zaštićene životinjske vrste) bit će ograničeno s ciljem održavanja populacije izvan opasnosti (primjerena privremena ili lokalna zabrana iskorištavanja, odredba o transportu ili prodaji itd.). Strankama je zabranjena upotreba neselektivnih sredstava hvatanja i ubijanja koja mogu prouzročiti lokalno nestajanje ili ozbiljno uznemiravanje populacije tih vrsta.
 • U Konvenciji su navedene neke iznimke od navedenoga:
  • radi zaštite flore i faune;
  • radi sprečavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima vlasništva;
  • u interesu javnog zdravlja i sigurnosti, zračne sigurnosti ili drugih prevladavajućih javnih interesa;
  • u svrhu istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja (reintrodukcije) te nužnog razmnožavanja;
  • dopustiti, pod uvjetima oštrog nadzora, na selektivnoj osnovi i ograničeno, uzimanje, držanje i ostalo razborito iskorištavanje nekih vrsta divljih životinja i biljaka u malim količinama.
 • Ugovorne stranke obvezuju se na koordinaciju napora radi zaštite migratornih vrsta navedenih u dodacima II i III., a čije se područje rasprostranjenja proširuje i na njihova područja.
 • Uspostavlja se stalni odbor odgovoran za praćenje primjene ove Konvencije.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Bernska konvencija stupila je na snagu 6. lipnja 1982.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (SL L 38, 10.2.1982., str. 3.–32.)

Odluka Vijeća 82/72/EEZ od 3. prosinca 1981. o sklapanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (SL L 38, 10.2.1982., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 98/746/EZ od 21. prosinca 1998. o odobrenju, u ime Zajednice, izmjena Dodataka II. i III. Bernskoj konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa usvojenih na 17. sastanku Stalnog odbora Konvencije (SL L 358, 31.12.1998., str. 114.)

Posljednje ažuriranje 15.05.2020

Top