Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Borba protiv onečišćenja vode uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

Borba protiv onečišćenja vode uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

Čista je voda od vitalnog značaja za zdravlje ljudi i prirodne ekosustave i stoga je osiguranje kvalitete vode jedna od najvažnijih značajki politike zaštite okoliša Europske unije (EU). Direktiva o nitratima iz 1991. jedan je od prvih zakonskih propisa EU-a u borbi protiv onečišćenja.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ima za cilj smanjiti onečišćenje voda uzrokovano nitratima koji se koriste u poljoprivredne svrhe, a kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje. Usko je povezana s drugim politikama EU-a koje se bave kvalitetom zraka i vode, klimatskim promjenama i poljoprivredom.

KLJUČNE TOČKE

Zemlje EU-a moraju:

  • označiti kao ranjiva sva područja koja se odvodnjavaju u vode koje imaju ili bi mogle imati visoke razine nitrata i eutrofikaciju. Te oznake moraju se pregledati i po potrebi revidirati najmanje svake četiri godine kako bi se u obzir uzele eventualne promjene;
  • uspostaviti obavezne programe djelovanja za ta područja, uzimajući u obzir dostupne znanstvene i tehničke podatke te ukupne uvjete okoliša;
  • nadzirati uspješnost programa djelovanja;
  • testirati koncentraciju nitrata u slatkovodnim podzemnim i površinskim vodama u kontrolnim stanicama, najmanje jednom mjesečno i češće tijekom poplava;
  • provesti sveobuhvatan program nadzora i svake četiri godine izraditi sveobuhvatno izvješće o provedbi Direktive. Izvješće uključuje podatke o područjima ranjivim na nitrate, rezultate praćenja vode i sažetak relevantnih aspekata kodeksa dobrih poljoprivrednih praksi i programa djelovanja;
  • izraditi kodekse dobrih poljoprivrednih praksi koje poljoprivrednici provode na dobrovoljnoj osnovi. Navodi razne primjere dobre prakse, kao što su situacije kada je uporaba gnojiva neprimjerena;
  • osigurati obuku i informiranje poljoprivrednika, gdje je to prikladno.

Europska komisija sastavlja izvješće svake četiri godine na temelju primljenih nacionalnih podataka.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 19. prosinca 1991.

POZADINA

Dušik je vitalni sastojak koji pomaže rastu biljaka i usjeva. No, visoke koncentracije štetne su za ljude i prirodu i korištenje nitrata u organskim i kemijskim gnojivima u poljoprivredne svrhe može biti veliki izvor onečišćenja voda. Poljoprivreda je odgovorna za više od 50 % ukupnog ispuštanja dušika u površinske vode.

Dodatne informacije:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 91/676/EEZ

19.12.1991.

19.12.1993.

SL L 375, 31.12.1991., str. 1. - 8.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

-

SL L 284, 31.10.2003., str. 1. - 53.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

-

SL L 311, 21.11.2008., str. 1. - 54.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 91/676/EEZ uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora na osnovi izvješća država članica u razdoblju od 2008. do 2011. (COM(2013) 683 završna verzija od 4.10.2013.)

Posljednje ažuriranje 08.09.2015

Top