EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 91/271/EEZ – pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njezin cilj jest zaštititi okoliš u Europskoj uniji (EU) od štetnih utjecaja (poput eutrofikacije*) komunalnih otpadnih voda.
 • Njome se utvrđuju pravila za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda koja vrijede za cijeli EU. Zakon također obuhvaća otpadne vode koje nastaju u industrijama poput poljoprivredne i prehrambene industrije (poput obrade hrane i varenja piva).

KLJUČNE TOČKE

 • Zemlje EU-a moraju:
  • prikupljati i pročišćavati otpadne vode u gradskim naseljima s najmanje 2 000 stanovnika te prikupljene otpadne vode podvrgavati sekundarnom pročišćavanju*;
  • primjenjivati naprednije pročišćavanje u gradskim naseljima s više od 10 000 stanovnika koja se nalaze u utvrđenim osjetljivim područjima*;
  • osigurati propisno održavanje stanica za pročišćavanje kako bi se osigurali dovoljna provedba i rad u svim normalnim vremenskim uvjetima;
  • poduzeti mjere kako bi ograničile onečišćenje prihvatnih voda od prelijevanja oborinskih voda u ekstremnim situacijama poput neuobičajeno obilne kiše;
  • pratiti rad stanica za pročišćavanje i prihvatnih voda;
  • pratiti odlaganje i ponovnu uporabu mulja iz otpadnih voda.
 • Uz navođenje metoda praćenja i ocjenjivanja rezultata, u Prilogu I. popisani su opći zahtjevi za:
  • sabirne sustave;
  • ispuštanja iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, uključujući granične vrijednosti emisije za njih;
  • industrijsku otpadnu vodu ispuštenu u komunalne sabirne sustave.
 • U Prilogu II. opisuju se mjerila za utvrđivanje osjetljivih i manje osjetljivih područja.
 • Zadnje dostupno Izvješće Europske Komisije o stanju provedbe i programima za provedbu, objavljeno 2016., navodi da je ova direktiva odigrala važnu ulogu u poboljšanju kvalitete voda EU-a. Međutim, i dalje postoje neki nedostaci provedbe, posebice u svezi s odgovarajućom razinom pročišćavanja. Dosadašnja ulaganja i ona u planu zemalja EU-a su značajna, ali nedovoljna za rješavanje gore navedenog nedostatka i također za održavanje usklađenosti. Nadalje, velik doprinos sektora komunalnih voda gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta značajan je.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 29. svibnja 1991., uz nekoliko različitih rokova za različite zahtjeve. Godine 1998. Komisija je donijela Direktivu 98/15/EZ kako bi razjasnila neka pravila zbog različitih tumačenja u zemljama EU-a. Ona je stupila na snagu 27. ožujka 1998. Ostali rokovi odnose se na zemlje koje su EU-u pristupile od 2004. godine nadalje. Oni su specificirani u ugovorima o pristupanju sa svakom od zemalja u pitanju.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Eutrofikacija: obogaćivanje vode hranjivim tvarima, između ostalog ubrzanim rastom algi, što remeti ravnotežu vodenih organizama i kvalitetu vode.

Sekundarno pročišćavanje: proces koji uobičajeno obuhvaća biološko pročišćavanje, a kojim se poštuju zahtjevi direktive iz Priloga I.

Osjetljiva područja: prirodne vode koje se utvrde eutrofičnima ili koje bi u bliskoj budućnosti mogle postati eutrofične ako se ne poduzme zaštitna mjera ili one kojima je potrebna daljnje pročišćavanje za zadovoljavanje drugih direktiva EU-a (npr. Direktiva o vodi za kupanje).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991, str. 40.-52.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 91/271/EEZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije 2014/431/EU od 26. lipnja 2014. o obrascima za izvješćivanje o nacionalnim programima za provedbu Direktive Vijeća 91/271/EEZ (SL L 197, 4.7.2014., str. 77.-86.).

Izvješće Komisije – Provedba Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda kako je izmijenjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. – Sažetak mjera koje su provele države članice i ocjena informacija dobivenih u skladu s člancima 17. i 13. Direktive (COM(98) 775 final, 15.1.1999.).

Izvješće Komisije – Provedba Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda kako je izmijenjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. (COM(2001) 685final, 21.11.2001.).

Izvješće Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Provedba Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda kako je izmijenjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. (COM(2004) 248final, 23.4.2004.).

Radni dokument službi Komisije – Popratni dokument Komunikacije Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – „Prema održivom upravljanju vodom u Europskoj uniji” – Prva faza u provedbi Okvirne direktive o vodama 2000/60/EZ (COM(2007) 128 završna verzija) (SEC(2007) 363) (SEC(2007) 362 final, 22.3.2007.).

Radni dokument službi Komisije – Peti sažetak Komisije o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SEC(2009) 1114 final, 3.8.2009.).

Radni dokument službi Komisije – Šesti sažetak Komisije o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SEC(2011) 1561 final, 7.12.2011.).

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Sedmo izvješće o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013.).

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Osmo izvješće o stanju provedbe i programima za provedbu (kako se zahtijeva člankom 17.) Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (COM(2016) 105 final, 4.3.2016).

Posljednje ažuriranje 13.02.2017

Top