Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Jasno računovodstvo za poduzeća u državnom vlasništvu

Go to the summaries’ table of contents

Jasno računovodstvo za poduzeća u državnom vlasništvu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Komisije 2006/111/EZ – jasno računovodstvo za poduzeća u državnom vlasništvu

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Ima za cilj osigurati transparentnost financijskih odnosa između zemalja Europske unije (EU) i poduzeća u državnom vlasništvu kako bi se osiguralo pošteno natjecanje s privatnim poduzećima, a ne diskriminacija prema njima.

KLJUČNE TOČKE

  • Konkretno, zemlje EU-a moraju osigurati transparentnost svih javnih sredstava koja se stavljaju na raspolaganje državnim poduzećima, načina na koji se koriste i osigurati da su rashodi i prihodi takvih poduzeća jasno navedeni na odvojenim računima
  • Vrste financijskih odnosa obuhvaćene Direktivom uključuju pribavljanje kapitala, potporu ili zajmove po povlaštenim uvjetima i pokriće gubitaka* iz redovnog poslovanja.
  • Zemlje EU-a moraju osigurati da su interni računi dotičnih poduzeća razdvojeni u odnosu na njihove različite djelatnosti te da su svi troškovi i prihodi ispravno navedeni u skladu s jasnim načelima troškovnog računovodstva.
  • Određene vrste financijskih odnosa su isključene iz Direktive, npr. između zemalja EU-a i središnjih banaka ili oni s državnim poduzećima koji uključuju izvršavanje usluga za koje nije vjerojatno da će imati utjecaja na trgovinu između zemalja EU-a.
  • Zemlje EU-a moraju osigurati da su relevantni financijski podaci dostupni Europskoj komisiji do pet godina nakon što su javna sredstva pružena poduzeću. Komisija, međutim, ne smije otkrivati ikoje podatke obuhvaćene obvezom čuvanja profesionalne tajne.
  • Vezano uz proizvodni sektor, ti se podaci moraju dostaviti Komisiji na godišnjoj osnovi i trebaju uključivati godišnje izvješće i godišnje financijsko izvješće.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva Komisije 2006/111/EZ kodificirana je verzija originalnog dokumenta (Direktiva 80/723/EEZ) i njegovih naknadnih izmjena i dopuna. Primjenjuje se od 20. prosinca 2006. Zemlje EU-a trebale su uključiti originalnu direktivu, Direktivu 80/723/EEZ, u svoje nacionalno pravo do 31. prosinca 1981.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

pokriće gubitaka: računovodstveni pojam gdje se, ako se gubitak bilježi, on postavlja naspram profitabilne stavke kako bi se poništio njegov utjecaj.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća, kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzeća (kodificirana verzija) (SL L 318, 17.11.2006., str. 17.–25.)

Posljednje ažuriranje 14.11.2016

Top