EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontrola državnih potpora u Europskoj uniji (EU): veliko pitanje tržišnog natjecanja

This summary has been archived and will not be updated. See 'Postupovni propisi o državnoj potpori' for an updated information about the subject.

Kontrola državnih potpora u Europskoj uniji (EU): veliko pitanje tržišnog natjecanja

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 - detaljna pravila o primjeni članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (državne potpore)

SAŽETAK

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjuje državnu potporu, osim ako je opravdana gospodarskim razvojem. Europska komisija zadužena je za osiguravanje usklađenosti državnih potpora s pravilima Europske unije.

Kako bi se spriječilo da poduzeća u unutarnjem tržištu EU-a imaju koristi od selektivnih prednosti koje narušavaju tržišno natjecanje, državne potpore su, kao opće pravilo, zabranjene. Međutim, u određenim je slučajevima intervencija države potrebna za kompenzaciju za tržišni neuspjeh. Komisija osigurava poštivanje ovih pravila, a izuzeća se primjenjuju jednako diljem EU-a. Procedure su navedene u Uredbi Vijeća (EU) br. 659/1999 i u zakonima o izmjenama i dopunama te provedbenim mjerama.

Različiti programi potpore koje ispituje Komisija

Kao opće pravilo, države EU-a moraju obavijestiti Komisiju o novim mjerama potpore prije njihove provedbe. Države EU-a u toj obavijesti moraju navesti sve potrebne informacijekako bi Komisija mogla donijeti odluku.

Komisija također treba proučiti informacije koje prima o navodnoj nezakonitoj potpori, tj. potpori danoj bez prethodnog odobrenja. Ako su navodi utemeljeni, otvara se preliminarna istraga, kao i u slučajevima gdje je Komisija obaviještena o potporama.

Komisija također preispituje postojeće programe potpora kako bi osigurala njihovu sukladnost s unutarnjim tržištem.

Preliminarna istraga

Svaka prijava pokreće preliminarnu istragu. Od trenutka kada zaprimi cjelokupnu prijavu, Komisija ima 2 mjeseca za donošenje odluke o tome da:

nema potpore, u okviru značenja pravila EU-a; ili

je potpora u skladu s pravilima EU-a jer će njezini pozitivni učinci prevagnuti narušeni karakter tržišnog natjecanja; ili

Komisija i dalje ozbiljno sumnja u sukladnost mjere s pravilima o državnoj potpori.

U prva se dva slučaja mjera može provesti, no u trećem slučaju Komisija pokreće detaljni istražni postupak.

Formalni istražni postupak

Odluka o pokretanju ovog postupka šalje se dotičnoj državi EU-a. Sadrži činjenične i pravne temelje za istragu, uključujući preliminarnu ocjenu Komisije. Države EU-a i zainteresirane strane imaju 1 mjesec za slanje odgovora. Država EU-a u pitanju također može komentirati odgovore zainteresiranih strana.

Konačna odluka

Komisija donosi konačnu odluku na kraju formalne istrage. Postoje 3 moguća ishoda:

pozitivna odluka (mjera nije potpora ili je potpora u skladu s unutarnjim tržištem);

uvjetovana odluka (mjera je u skladu s načelima, ali provođenje mjere je uvjetovano);

negativna odluka (mjera nije u skladu s načelima i ne može se provesti).

Slučaj se također može zatvoriti ako država EU-a povuče prijavu.

Povrat potpore

Ako Komisija donese negativnu odluku o potpori koja je već isplaćena, obično od države EU-a zahtijeva povrat potpore (zajedno s kamatama) od strane krajnjeg korisnika. Ako država EU-a pravovremeno ne udovolji odluci, Komisija pitanje može uputiti na Sud Europske unije.

Rok zastare za povrat je 10 godina.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 659/1999

16.4.1999.

-

SL L 83, 27.3.1999., str. 1.-9.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 734/2013

20.8.2013.

-

SL L 204, 31.7.2013., str. 15.-22.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 659/1999 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbeni akti

Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140, 30.4.2004., str. 1.-134.)

Uredba Komisije (EU) br. 372/2014 od 9. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija (SL L 109, 12.04.2014., str. 14.-22.)

Obavijest Komisije

Obavijest Komisije o pojednostavljenom postupku za postupanje s određenim vrstama državnih potpora (SL C 136, 16.6.2009., str. 3.-12.)

Posljednje ažuriranje 21.09.2015

Top