EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autorsko pravo i srodna prava: trajanje zaštite

Autorsko pravo i srodna prava: trajanje zaštite

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoji uskladiti trajanje zaštite autorskog prava* i određenih srodnih prava*.

Njome se kodificira i stavlja izvan snage Direktiva 93/98/EEZ kojom je usklađeno trajanje zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava.

KLJUČNE TOČKE

Trajanje zaštite autorskog prava za književno ili umjetničko djelo utvrđeno je na 70 godina od:

  • smrti autora djela ili smrti posljednjeg živućeg koautora u slučaju djela na kojem postoji zajedničko autorsko pravo,
  • datuma kad je djelo zakonito stavljeno na raspolaganje javnosti ako je djelo anonimno ili je proizvedeno pod pseudonimom.

Trajanje zaštite za filmsko ili audiovizualno djelo utvrđeno je na 70 godina nakon smrti posljednje živuće osobe od navedenih:

  • glavni redatelj,
  • autor scenarija,
  • autor dijaloga i
  • skladatelj glazbe posebno skladane za korištenje u tom filmskom ili audiovizualnom djelu.

Direktiva je izmijenjena Direktivom 2011/77/EU kojom je produljeno trajanje zaštite glazbenih snimki. Naime, umjetnici izvođači općenito rano započinju svoju karijeru i trajanje zaštite od 50 godina primjenjivo na fiksacije izvedbi kao što su snimke često nije štitilo njihove izvedbe tijekom cijelog života. Stoga se njome proširuju prava umjetnika izvođača i proizvođača fonograma glazbenih snimki s 50 na 70 godina.

Direktivom 2011/77/EU usklađuje se i način izračuna trajanja zaštite za pjesme i druge glazbene kompozicije s riječima koje je stvorilo više autora. Trajanje zaštite istječe 70 godina nakon smrti posljednje živuće osobe (tj. autora stihova ili skladatelja glazbe).

Srodna prava

Trajanje zaštite srodnih prava (filmskih producenata i organizacija za radiodifuziju) je 50 godina. To se izračunava od slučaja do slučaja od datuma izvedbe, objave ili priopćenja njegove fiksacije. Trajanje zaštite umjetnika izvođača i proizvođača fonograma produljeno je Direktivom 2011/77/EU na 70 godina.

Računanje rokova

Trajanje zaštite počinje istovremeno u svim zemljama EU-a. Rok se računa od 1. siječnja godine koja slijedi godinu u kojoj se dogodio događaj koji je doveo do njegova nastanka.

Zaštita djela koji potječu iz zemalja koje nisu zemlje EU-a

Ako djelo potječe iz zemlje koja nije zemlja EU-a, a autor nije građanin EU-a, zaštita koja se dodjeljuje u EU-u završava na krajnji datum zaštite u zemlji podrijetla, ali ne smije prelaziti rok utvrđen u EU-u.

Obavijest

Zemlje EU-a moraju odmah dostaviti Europskoj komisiji sve prijedloge o novim srodnim pravima.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. siječnja 2007.

Direktivom 2006/116/EZ kodificira se i zamjenjuje Direktiva Vijeća 93/98/EEZ koja je u zemljama EU-a trebala stupiti na snagu do 1995.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Autorsko pravo: njime se štite interesi stvaratelja dajući im prava vlasništva nad njihovim tvorevinama ili djelima.
Srodna prava: njima se štite pravni interesi osoba i tijela koji:
  • pridonose stavljanju djela na raspolaganje javnosti ili
  • proizvode predmete zaštite koji su, iako se ne smatraju „djelima” u sustavima autorskih prava svih zemalja, izraz kreativnosti ili tehničke i organizacijske vještine koje su dovoljne da se opravda priznavanje prava vlasništva sličnog autorskom pravu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija) (SL L 372, 27.12.2006., str. 12.–18.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2006/116/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 11.01.2019

Top