EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biološki izumi: pravna zaštita

Biološki izumi: pravna zaštita

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/44/EZ – pravna zaštita biotehnoloških izuma

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se usklađuju nacionalni zakoni o patentima u vezi s biotehnološkim izumima.

Specificiraju se oni izumi koji se mogu patentirati na etičkim načelima i oni koji se ne mogu patentirati.

KLJUČNE TOČKE

 • Izumi koji se odnose na proizvod koji se sastoji od ili sadržava biološki materijal* ili na postupak kojime se proizvodi takav biološki materijal mogu se patentirati ako su novi, uključuju inventivan korak te ako su primjenljivi u industriji.
 • Ne mogu se patentirati:
  • biljne i životinjske sorte;
  • postupci koji su u osnovi biološki*, a koji se koriste za proizvodnju biljaka i životinja;
  • ljudsko tijelo u različitim fazama oblikovanja i razvoja.
 • Međutim, element izoliran iz ljudskog tijela ili proizveden putem tehničkog postupka može biti izum koji se može patentirati.
 • Izumi se ne mogu patentirati ako bi njihova komercijalizacija bila nemoralna ili u suprotnosti s javnim redom. Posebno se ne mogu patentirati:
  • postupci za kloniranje ljudskih bića;
  • postupci za modificiranje linije genetskog identiteta ljudskih bića;
  • korištenje ljudskih embrija za industrijske ili komercijalne svrhe;
  • postupci koji mogu nanijeti patnju životinjama prilikom modificiranja njihova genetskog identiteta.
 • Zaštita dodijeljena patentom proteže se i na sve biološke materijale koji su nastali iz izvornog biološkog materijala.
 • Kada uzgajivač bilja ne može iskoristiti biljnu sortu a da ne povrijedi dodijeljeni patent, može zatražiti obvezatnu licenciju za neekskluzivno korištenje izuma, pri čemu treba platiti odgovarajuću tantijemu.
 • Europska skupina za etiku u znanosti i novim tehnologijama procjenjuje sve etičke aspekte biotehnologije.

Europska komisija je 2012. osnovala stručnu skupinu za ispitivanje tehničkog razvoja i implikacija zakona o patentima na području biotehnologije i genetskog inženjerstva. Skupina pomaže Komisiji u obvezama izvješćivanja prema Direktivi 98/44/EZ.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 30. srpnja 1998. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 30. srpnja 2000. Danas se pravila provode u zakonodavstvu svih zemalja EU-a.

POZADINA

Zaštita biotehnoloških izuma

KLJUČNI POJMOVI

* Biološki materijal: svi materijali koji sadrže genetsku informaciju i mogu se sami reproducirati ili biti reproducirani u nekom biološkom sustavu.

* Biološki proces: proces za proizvodnju biljaka i životinja je u osnovi biološki proces ako se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što je križanje ili selekcija.

DOKUMENT

Direktiva 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma (SL L 213, 30.7.1998., str. 13.–21.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2016

Top