EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pomoć EU-a zemljama koje nisu u europodručju s problemima trgovinskog deficita

Pomoć EU-a zemljama koje nisu u europodručju s problemima trgovinskog deficita

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 332/2002 – Pomoć EU-a zemljama koje nisu u europodručju s problemima trgovinskog deficita

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Pruža financijsku pomoć zemljama EU-a koje nisu usvojile euro te koje imaju problema s trgovinskim deficitom*.

KLJUČNE TOČKE

Uredba utvrđuje zahtjeve za srednjoročne zajmove do 50 milijardi EUR zemljama koje nisu u europodručju, a imaju poteškoća s platnim bilancama.

Postupak za odobrenje zajma uključuje:

  • iniciranje pružanja zajma od strane Europske komisije ili relevantne zemlje EU-a koja nije u europodručju;
  • razmatranje zemlje EU-a zajedno s Komisijom o njezinim financijskim potrebama i podnošenje nacrta programa prilagodbe platne bilance;
  • odluku Vijeća ministara o odobrenju zajma, iznosu i trajanju, na temelju programa prilagodbe;
  • sastavljanje Memoranduma o razumijevanju od strane Komisije i zemlje EU-a u kojem se navode uvjeti o kojima je odlučilo Vijeće.

Obilježja zajma uključuju pozajmljivanje i uzajmljivanje u euru s najmanjim mogućim rizikom za Komisiju. Europska središnja banka (ESB) upravlja zajmom u ime EU-a. Troškove zajma snosi zemlja dužnik EU-a te se od nje zahtijeva otvaranje posebnog računa u svojoj nacionalnoj banci za upravljanje zajmom.

Europski revizorski sudima pravo provesti financijsku reviziju u zemlji EU-a ako to smatra potrebnim za ispravno upravljanje instrumentom zajma.

Od Vijeća se zahtijeva da svake tri godine, na temelju izvještaja Komisije, ispita udovoljava li zajam potrebi koja je dovela do njegovog uspostavljanja.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 24. veljače 2002.

KLJUČNI POJMOVI

* Trgovinski deficit: do toga dolazi kada je vrijednost uvoza neke zemlje veća od njezinoga izvoza.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002, str. 1.–3.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 332/2002 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka 2003/797/EZ Europske središnje banke od 7. studenoga 2003. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2003/14) (SL L 297, 15.11.2003., str. 35.–36). Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.01.2016

Top