Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Posredovanje u osiguranju: bolja zaštita potrošača

This summary has been archived and will not be updated. See 'Distribucija osiguranja – nova pravila od 2018.' for an updated information about the subject.

Posredovanje u osiguranju: bolja zaštita potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2002/92/EZ – posredovanje u osiguranju

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Direktivom o posredovanju u osiguranju reguliraju se prodajne prakse zastupnika i posrednika za sve proizvode osiguranja.
 • Obuhvaća regulaciju općih proizvoda osiguranja, poput osiguranja motocikla kao i police osiguranja života, uključujući one koje sadržavaju elemente ulaganja poput proizvoda osiguranja života povezanih s investicijskim fondovima*.

KLJUČNE TOČKE

 • Svi pojedinci ili društva koji posreduju u osiguranju i reosiguranju* moraju biti registrirani u svojoj matičnoj zemlji EU-a na temelju brojnih posebnih minimalnih zahtjeva, uključujući:
  • posjedovanje odgovarajućih znanja i sposobnosti koje definiraju nadležni zakoni njihove matične zemlje EU-a;
  • dobar ugled;
  • posjedovanje osiguranja od profesionalne odgovornosti ili bilo koje usporedivo jamstvo koje pokriva odgovornost za profesionalni nemar;
  • dostatnu financijsku sposobnost da zaštite potrošače od nemogućnosti posrednika u osiguranju da potrošačke premije proslijedi društvu za osiguranje ili da proslijedi potrošačima novac primljen za premije prema policama koje posjeduju.
 • Zemlje EU-a mogu donijeti stroža pravila, no samo za zastupnike i posrednike registrirane na njihovu teritoriju.
 • Na temelju svojeg upisa u registar u njihovoj matičnoj zemlji, posrednici u osiguranju i reosiguranju moći će poslovati u drugim zemljama EU-a.
 • Posrednici u osiguranju potrošačima moraju pružiti jasna objašnjenja savjeta koje daju o tome koje proizvode kupiti. Potrošaču moraju točno i jasno u pisanom obliku navesti zašto su preporučili određene proizvode u svjetlu pojedinačnih zahtjeva potrošača.
 • Zemlje EU-a pružaju jednostavni javni pristup kroz jedinstveno informativno mjesto detaljima o posrednicima u osiguranju ili reosiguranju upisanima u registar, nadležnim tijelima zemlje EU-a u kojima su registrirani te o zemljama EU-a u kojima posluju.
 • Direktivom se zemlje EU-a potiče na uspostavu odgovarajućih i učinkovitih alternativnih postupaka za rješavanje sporova za izvansudsku naknadu nezadovoljnim potrošačima, posebice mrežom FIN-NET.

Dana 20. siječnja 2016. Europski parlament i Vijeće donijeli su direktivu o distribuciji osiguranja (Direktiva (EU) 2016/97) koja ažurira i zamjenjuje direktivu o posredovanju u osiguranju. Nova direktiva obuhvaćat će cijeli distribucijski lanac, uključujući osiguravatelje koji prođu izravno potrošačima (otud i novi naziv). Također će dodatno unaprijediti način na koji se prodaju proizvodi osiguranja, uključujući bolju transparentnost o cijenama i bolje informacije za potrošače.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Direktiva 2002/92/EZ stupila je na snagu 15. siječnja 2003. Zemlje EU-a morale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 14. siječnja 2005.
 • Direktiva (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst) stupila je na snagu 22. veljače 2016. Zemlje EU-a morat će je uključiti u svoje nacionalno pravo do 23. veljače 2018.

POZADINA

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije Posredovanje u osiguranju.

* KLJUČNI POJMOVI

Proizvodi osiguranja života povezani s investicijskim fondovima: nositeljima police osiguranja života pružaju mogućnost kombiniranja njihova novca s nositeljima ostalih polica u investicijskom fondu. To im omogućuje širi raspon ulaganja (poput dionica i obveznica) nego što bi to mogli samostalno.

Reosiguranje: kada osiguravatelji dijelove svojeg portfelja rizika prenesu drugim osiguravateljima kako bi mogli rasporediti rizik od plaćanja velikih iznosa u slučajhyphypu odštetnog zahtjeva.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15.1.2003., str. 3.–10.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2002/92/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst) (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.–59.)

Posljednje ažuriranje 24.10.2016

Top