EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurnost cestovnog prometa: vozačke dozvole

Sigurnost cestovnog prometa: vozačke dozvole

 

SAŽETAK

Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

KOJI JE CILJ DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva čini sljedeće.

 • Smanjuje opseg prijevare: nova dozvola ima mikročip koji uključuje podatke ispisane na kartici. Uvodi razdoblje valjanosti dozvola za automobile i motocikle od 10 do 15 godina kako bi se omogućilo redovito ažuriranje zaštitnih svojstava i posjednika. Postavlja novu elektroničku mrežu kako bi se olakšala komunikacija između državnih tijela za provjeru dozvola.
 • Pomaže u poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa: uvodi novu kategoriju dozvole za mopede i zahtijeva obavezno prethodno teorijsko ispitivanje, kao i postupni pristup težim motociklima. Dodatno utvrđuje zahtjeve testiranja. Profesionalni vozači moraju obavljati liječnički pregled svakih pet godina. Propisuju se zahtjevi za kvalifikaciju i osposobljavanje ovlaštenih ispitivača.

Uzajamno priznavanje dozvola

Dozvole koje izdaju zemlje EU-a moraju se međusobno priznavati. Slijedi popis kategorija vozačkih dozvola:

 • AM kategorija — za vozila s dva i tri kotača s najvećom konstrukcijski određenom brzinom ne većom od 45 km/h, kao i za lake četverocikle;
 • A1 kategorija — za lake motocikle s kapacitetom cilindra ne većim od 125 kubičnih centimetara i snagom manjom od 11 kW;
 • A2 kategorija — za motocikle čija snaga ne prelazi 35 kW;
 • A kategorija — za teške motocikle bez ograničenja snage;
 • B kategorija — za putnička vozila težine do 3 500 kg i koja su za prijevoz ne više od osam putnika;
 • BE kategorija — za vozilo kategorije B koje vuče tešku prikolicu manju od 3 500 kg;
 • B1 kategorija (neobavezna) — za četverocikle;
 • C1 kategorija — za teretna vozila između 3 500 kg i 7 500 kg i do osam putnika;
 • C1E kategorija — za vozilo kategorije C1 ili B koje vuče tešku prikolicu; kombinirane mase do 12 000 kg;
 • C kategorija — za teretna vozila teža više od 3 500 kg i do osam putnika;
 • CE kategorija — za vozilo kategorije C koje vuče tešku prikolicu;
 • D1 kategorija — za putnička vozila izrađena za manje od 16 putnika i koja nisu duža od 8 m;
 • D1E kategorija — za vozilo kategorije D1 za vuču teške prikolice;
 • D kategorija — za putnička vozila s više od osam putnika;
 • DE kategorija — za vozilo kategorije D koje vuče tešku prikolicu;
 • lagane prikolice do 750 kg mogu se vući kategorijama B, C1, C, D1 i D.

Tabela podudarnosti između ovih kategorija i onih utvrđenih u dozvolama izdanim u zemljama EU prije ove direktive sadržana je u Odluci (EU) 2016/1945.

Uvjeti za izdavanje dozvola

 • Na dozvolama moraju biti navedeni uvjeti pod kojima je vozač ovlašten voziti. Ako je vožnja dopuštena samo za određene vrste vozila i za prilagođena vozila, to treba naznačiti kodom na dozvoli.
 • Izdavanje dozvola također podliježe uvjetima:
  • dozvole za kategorije C1, C, D1 i D imaju samo vozači koji već imaju pravo voziti vozila kategorije B;
  • dozvole za kategorije BE, C1E, CE, D1E i DE imaju samo vozači koji već imaju pravo voziti vozila kategorije B, C1, C, D1 i D.
 • Minimalna dob za izdavanje vozačkih dozvola je:
  • 16 godina za kategorije AM, A1 (laki motocikli) i B1 (tricikli i četverocikli na motorni pogon);
  • 18 godina za kategorije A2, B, BE i C1;
  • 21 godina za kategorije C, CE, D1 i D1E;
  • 24 godine za kategorije D i DE.
 • Zemlje EU-a mogu povećati ili sniziti minimalnu dob, unutar određenih granica, za određene kategorije.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati da kandidati za dobivanje vozačke dozvole posjeduju znanja i vještine i pokazuju ponašanje potrebno za upravljanje motornim vozilom. Općenito, u tu svrhu uvedeni ispiti sastojat će se od:
  • teorijskog ispita;
  • ispita vještina i ponašanja.

Ovlašteni ispitivači vožnje

 • Moraju imati minimalne nadležnosti za test vještina i ponašanja.
 • Oni su pod režimom osiguranja kvalitete i moraju proći povremenu obuku.

Izmjene i dopune nakon izbijanja pandemije COVID-19

 • Zbog poteškoća u obnavljanju vozačkih dozvola kao posljedice izvanrednih okolnosti izazvanih izbijanjem COVID-19, koje je počelo od 1. veljače 2020. u nekim zemljama EU-a, Uredbom (EU) 2020/698 produljuje se važnost određenih vozačkih dozvola za razdoblju od 7 mjeseci od datuma isteka, kako bi se osigurao kontinuitet cestovnog kretanja.
 • Ako država EU smatra da će obnova vozačkih dozvola vjerojatno ostati nepraktična i nakon 31. kolovoza 2020. godine, zbog svojih mjera povezanih s pandemijom COVID-19, do 1. kolovoza 2020. mora podnijeti obrazloženi zahtjev za odobrenje Komisiji za produženje dotičnih razdoblja.

OD KADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. siječnja 2007., a u zemljama EU-a morala je postati zakon do 19. siječnja 2011. Države EU-a moraju primijeniti pravila direktive od 19. siječnja 2013.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (revidirana) (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.–60.)

Naknadne izmjene Direktive 2006/126/EZ uvrštene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera s obzirom na izbijanje COVID-19 u vezi s obnavljanjem ili produljenjem određenih certifikata, dozvola i odobrenja i odgodom određenih povremenih provjera i povremene obuke u određenim područjima prometnog zakonodavstva (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Odluka Komisije (EU) 2016/1945 od 14. listopada 2016. o jednakovrijednosti između kategorija vozačkih dozvola (SL L 302, 9.11.2016., str. 62.–162.)

Uredba Komisije (EU) br. 575/2014 od 27. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 383/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva u pogledu vozačkih dozvola koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 159, 28.5.2014., str. 47.–49.)

Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva s obzirom na vozačke dozvole koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 120, 5.5.2012., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.09.2020

Top