Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Sprječavanje pranja novca putem financijskih sustava

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Sprječavanje pranja novca putem financijskih sustava

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2005/60/EZ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

  • Nastoji spriječiti korištenje financijskih i određenih nefinancijskih sektora za pranje novca i financiranje terorizma u skladu s globalnim standardima Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF).
  • Navodi mjere za utvrđivanje pravog identiteta stranaka, prijavu sumnjivih transakcija i uspostavu preventivnih sustava unutar organizacija.

KLJUČNE TOČKE

Osim na financijski sektor, direktiva se primjenjuje na određene nefinancijske sektore uključujući odvjetnike, javne bilježnike, računovođe, zastupnike u trgovini nekretninama, pružatelje kockarskih usluga, pružatelje usluga trustova ili usluga trgovačkih društava te sve dobavljače robe pod uvjetom da se plaćanje obavlja u gotovini u iznosu od 15 000 EUR ili više.

Među ostalim, direktivom se zahtijeva:

  • identifikacija i provjera identiteta stranke („temeljita identifikacija stranke”) i stvarnog vlasnika* te praćenje poslovnog odnosa sa strankom;
  • prijavljivanje sumnji o pranju novca* ili financiranju terorizma* javnim tijelima, obično nacionalnoj financijsko-obavještajnoj jedinici;
  • osiguravanje pravilne obuke osoblja te uspostava odgovarajućih internih preventivnih politika i postupaka.

Direktiva uvodi dodatne zahtjeve i zaštitne mjere („prošireni postupci temeljite identifikacije stranaka”) za situacije koje predstavljaju veći rizik pranja novca i financiranja terorizma, primjerice trgovanje s korespondentnim bankama koje se nalaze izvan EU-a.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. prosinca 2005. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 15. prosinca 2007.

U lipnju 2015. EU je usvojio Direktivu (EU) 2015/849. Ona stavlja izvan snage Direktivu 2005/60/EZ od 26. lipnja 2017.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

* Stvarni vlasnik: osoba(-e) koja(-e) u konačnici posjeduje(-ju) ili kontrolira(-ju) stranku u čije ime se provodi transakcija, npr. u slučaju društva vlasnik s dovoljnim postotkom dionica ili glasačkih prava.

* Pranje novca: konverzija imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u prividno „čisti novac” putem različitih načina, primjerice, promjenom oblika ili premještanjem sredstava na mjesta gdje postoji manja vjerojatnost da će biti sumnjiva.

* Financiranje terorizma: osiguravanje ili prikupljanje sredstava koja se koriste za za počinjenje bilo kojeg od kaznenih djela u smislu Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma, kao što je sastavljanje lažnih administrativnih dokumenata i vodstvo terorističke skupine.

DOKUMENT

Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.–36.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2005/60/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije 2006/70/EZ od 1. kolovoza 2006. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijom „politički izložene osobe” i tehničkim kriterijima za postupke pojednostavljene temeljite identifikacije stranaka i za oslobođenje na temelju financijske djelatnosti koja se provodila povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu (SL L 214 od 4.8.2006., str. 29.–34.)

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.)

Posljednje ažuriranje 02.02.2016

Top