EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila o ugovorima o javnim radovima, ugovorima o javnoj nabavi robe te ugovorima o javnim uslugama

This summary has been archived and will not be updated. See 'Javni ugovori – definiranje jasnih osnovnih pravila' for an updated information about the subject.

Pravila o ugovorima o javnim radovima, ugovorima o javnoj nabavi robe te ugovorima o javnim uslugama

Ovaj zakon nastoji osigurati otvoreno tržište za javnu nabavu kao i poštenu primjenu pravila za dodjelu ugovora o javnim radovima, nabavi robe i uslugama.

SAŽETAK

Direktiva 2004/18/EZ definira pravila Europske unije (EU) za dodjelu ugovora o javnim radovima, nabavi robe i uslugama. Njezin cilj je osigurati da je proces javne nabave pošten i otvoren ponuditeljima iz cijelog EU-a.

Područje primjene

Zakon obuhvaća većinu javnih ugovora osim za komunalne usluge (vodno gospodarstvo, promet, energetika i poštanske usluge), telekomunikacije, koncesije pružanja usluga (poput vođenja postojećeg parkirališta) i određene ugovore obrane i sigurnosti.

4 vrste procedura

 • otvorena: bilo koja stranka može podnijeti ponudu;
 • ograničena: bilo koja stranka može zatražiti sudjelovanje i naručitelj odlučuje koje stranke će pozvati da podnesu ponude;
 • pregovarana: gdje naručitelji direktno pregovaraju o uvjetima ugovora;
 • u slučaju vrlo kompleksnih ugovora, gdje naručitelj raspravlja o zahtjevima i rješenjima s kandidatima koji su primljeni u proceduru (poznato kao „kompetitivni dijalog”).

Transparentnost

Ona se osigurava objavom obavijesti o javnim ugovorima u Službenom listu EU-a i TED bazi podataka, kao i na nacionalnoj razini. Sve objave moraju sadržavati identične informacije kako se ne bi dala prednost niti jednom ponuditelju. One sadrže informacije kao što su:

 • rokovi za ponude,
 • jezik(ci) ponude,
 • kriteriji za dodjelu i njihov relativni značaj,
 • potvrde/dokumenti koji prate ponude kako bi se omogućilo ocjenjivanje podobnosti kandidata za izvršavanje ugovora.

Dodjela ugovora

Ugovori se dodjeljuju na osnovu:

 • ekonomski najpovoljnije ponude (na temelju kriterija kao što su kvaliteta, cijena, tehnička mjerila, postprodajne usluge); ili
 • najniže cijene.

Pragovi

Obuhvaćeni su svi ugovori o javnim radovima s vrijednosti iznad određenog praga. Pragovi se izračunavaju svake dvije godine.

Od 1. siječnja 2014. godine, glavni pragovi za ugovore o nabavi za javne radove, javnu nabavu robe i javne usluge izmijenjeni su Uredbom (EU) br. 1336/2013 i glase kako slijedi:

Tijela središnje državne uprave

 • ugovori o radu, ugovor o koncesijama za radove, subvencionirani ugovori o radovima: 5 186 000 EUR.
 • svi projektni natječaji (za arhitektonske planove, na primjer) svi ugovori o uslugama subvencionirani od strane naručitelja, svi ugovori o uslugama za usluge navedene u Prilogu II.A, (osim usluga istraživanja i razvoja i određenih telekomunikacijskih usluga): 134 000 EUR.
 • svi ugovori o uslugama za usluge navedene u Prilogu II.B i za usluge istraživanja i razvoja i određene telekomunikacijske usluge: 207 000 EUR.
 • svi ugovori o nabavi robe koje dodjeljuju tijela središnje državne uprave koja ne djeluju u polju obrane: 134 000 EUR.

Ugovori o nabavi robe koje dodjeljuju tijela središnje državne uprave koja djeluju u polju obrane: (i) za proizvode navedene u Prilogu V.: 134 000 EUR; (ii) za druge proizvode: 207 000 EUR.

Ostali naručitelji osim tijela središnje državne uprave

 • ugovori o radu, ugovor o koncesijama za radove, subvencionirani ugovori o radovima: 5 186 000 EUR.
 • svi ugovori u uslugama, svi projektni natječaji, subvencionirani ugovori o radovima, svi ugovori o nabavi robe: 207 000 EUR.

Direktiva 2004/18/EZ ostaje na snazi do 18.4.2016., datuma kada na snagu stupa nova direktiva (Direktiva 2014/24/EU) koja će je zamijeniti.

DOKUMENT

Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.–240.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2004/18/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.–113.)

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.–242.)

Posljednje ažuriranje 30.09.2015

Top