EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jedinstveni rječnik javne nabave

Jedinstveni rječnik javne nabave

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave EU-a

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se želi normirati pojmove kojima se koriste naručitelji i javni naručitelji kako bi opisali predmete ugovora, i to s pomoću jedinstvenog sustava klasifikacije za javne nabave.

KLJUČNE TOČKE

 • Ovom Uredbom utvrđuje se jedinstveni klasifikacijski sustav: Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). Ovom klasifikacijom žele se obuhvatiti značajke ugovora o robi, radovima i uslugama. Normizacijom referencija koje koriste naručitelji kako bi opisali predmet ugovora upotreba CPV-a poboljšava transparentnost javne nabave obuhvaćene direktivama EU-a.
 • Upotreba CPV-a potencijalnim ugovarateljima, kao što su društva, olakšava pronalaženje poslovnih prilika te smanjuje rizik od pogreške pri prevođenju obavijesti jer je CPV dostupan na svim službenim jezicima EU-a.
 • Svakoj numeričkoj šifri CPV pridružuje opis predmeta ugovora za koji postoji verzija na svakom službenom jeziku EU-a. CPV se sastoji od:
  • glavnog rječnika koji se temelji na strukturi stabla te sadržava nizove numeričkih šifri koje se sastoje od osam znamenki i devete znamenke koja služi za potvrdu prethodnih znamenki,
  • dodatnog rječnika u kojemu se proširuje opis predmeta ugovora dodavanjem dodatnih detalja o prirodi ili odredištu predmeta ugovora.
 • Popisu šifri CPV-a i usporednih tablica između CPV-a i ostalih nomenklatura može se pristupiti na internetskoj stranici: SIMAP „Informacije o europskoj javnoj nabavi”.
 • Trenutačni CPV osmišljen je tako da bude prilagođeniji korisniku na način da je manje usmjeren na materijale, a više na proizvode. Dodatno je racionalizirana hijerarhija CPV-a.
 • Mrežna stranica TED osigurava da obavijesti o javnim natječajima koji podliježu direktivama EU-a budu objavljene u seriji S Službenog lista. TED od 2003. godine upotrebljava CPV šifre koje su donošenjem Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (koje su naknadno stavljene izvan snage Direktivom 2014/25/EU, odnosno Direktivom 2014/24/EU) postale obvezne.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)(SL L 340, 16.12.2002., str. 1.–562.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 2195/2002 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (SL L 329, 17.12.2003., str. 1.–270.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4.6.2008., str. 65.–226.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 15.02.2016

Top