EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ostaci pesticida u hrani i hrani za životinje

Ostaci pesticida u hrani i hrani za životinje

Svi prehrambeni proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi ili kao hrana za životinje u Europskoj uniji podložni su maksimalnim razinama ostataka pesticida u svojem sastavu kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i zdravlje životinja. Pravo EU-a propisuje granice koje se primjenjuju na razne prehrambene proizvode i utvrđuje maksimalnu granicu koja se zadano primjenjuje.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

SAŽETAK

Svi prehrambeni proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi ili kao hrana za životinje u Europskoj uniji podložni su maksimalnim razinama ostataka pesticida u svojem sastavu kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i zdravlje životinja. Pravo EU-a propisuje granice koje se primjenjuju na razne prehrambene proizvode i utvrđuje maksimalnu granicu koja se zadano primjenjuje.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Propisuje maksimalne količine ostataka pesticida dozvoljenih u proizvodima životinjskog ili biljnog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi ili kao hrana za životinje. Ove maksimalne razine ostataka (MRO), koje je točno odredila Europska komisija, obuhvaćaju:

 • 1.

  MRO karakterističan za određene prehrambene proizvode namijenjene za prehranu ljudi ili kao hrana za životinje, i

 • 2.

  općenitu granicu koja se primjenjuje gdje ne postoji utvrđeni MRO („zadana vrijednost” od 0,01 mg/kg).

MRO za sve usjeve i pesticide može se pronaći u bazi podataka o MRO-u Komisije.

Sadržani prehrambeni proizvodi

Zakon pokriva sve proizvode namijenjene za prehranu ljudi ili kao hrana za životinje, a koji su popisani u Prilogu I.

Ovi proizvodi nisu podložni zadanim granicama ako su namijenjeni za:

 • sjetvu ili sadnju;
 • odobrene testove o aktivnim tvarima;
 • proizvodnju neprehrambenih proizvoda; ili
 • izvoz.

Iznimke

Moguće je odobriti određene tvari koje je popisala Komisija (Prilog VII.) čak i ako prelaze razine svojih MRO-a, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • takvi proizvodi nisu namijenjeni neposrednoj potrošnji;
 • obavlja se primjerena kontrola kako bi se osiguralo da ti proizvodi nisu dostupni potrošaču;
 • ostale države EU-a i Komisija obaviještene su o poduzetim mjerama.

Procjena sigurnosti

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odgovorna je za procjenu sigurnosti novih primjena koje se šalju za MRO. Ovo se temelji na njihovoj toksičnosti, maksimalnim razinama koje se očekuju za hranu i način ishrane potrošača. Na temelju mišljenja EFSA-e, Komisija izdaje Uredbu za pokretanje novog MRO-a ili za izmjenu ili uklanjanje postojećeg.

Uzorkovanje

EU ima program koji svake godine provjerava usuglašeni popis proizvoda kako bi se osigurala njihova sukladnost s MRO-om pesticida.

OD KADA SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Od 5. travnja 2005.

Za više informacija pogledajte internetske stranice Maksimalne razine ostataka Europske komisije i EFSA-e .

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 396/2005

5.4.2005.

-

SL L 70, 16.3.2005., str. 1.-16.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 396/2005 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 400/2014 od 22. travnja 2014. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocijenila izloženost potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 119, 23.4.2014., str. 44.-56.).

Posljednje ažuriranje 23.04.2015

Top