Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurna i učinkovita gnojiva na tržištu EU-a

Sigurna i učinkovita gnojiva na tržištu EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

  • Ovom se uredbom u jedno zakonodavstvo spajaju sva pravila Europske unije koja se primjenjuju na gnojiva, kemijske spojeve koji osiguravaju hranjive tvari biljkama.
  • Osigurava da se ti visoko tehnički zahtjevi provode ravnomjerno u cijelom EU-u.

KLJUČNE TOČKE

  • Uredba se odnosi samo na mineralna gnojiva koja se sastoje od jedne ili više hranjivih tvari biljaka. Druga gnojiva uređena su nacionalnim zakonodavstvima zemalja EU-a.
  • U Prilogu I. uredbi navedeni su tipovi gnojiva prema svojim specifičnim karakteristikama. Ako gnojivo zadovoljava tu oznaku tipa, može nositi slova „EZ”. Gnojivo se tada može prodavati i koristiti u cijelom EU-u. Oznaka EZ osigurava poljoprivrednicima da gnojiva sadrže minimalni udio hranjivih tvari te da su sigurna za uporabu.
  • Da bi nova oznaka tipa bila uvrštena u Prilog I. uredbi, proizvođač gnojiva koje odgovara toj oznaci tipa mora poslati zahtjev nacionalnom nadležnom tijelu. Taj zahtjev prosljeđuje se Europskoj komisiji, koja se savjetuje s drugim zemljama EU-a i odlučuje prihvatiti ili odbiti prijavu na temelju savjeta odbora koji je uspostavljen uredbom.
  • Kako bi dobilo status EZ, gnojivo mora pružati hranjive tvari učinkovito, ne smije štetiti zdravlju ljudi, životinja ili biljaka ili okoliša te dokazati da je bilo podvrgnuto relevantnim metodama uzorkovanja, analiza i ispitivanja.
  • Proizvođači moraju voditi evidenciju koja će omogućavati sljedivost gnojiva dok se ono nalazi na tržištu i tijekom iduće dvije godine nakon toga.
  • Određeni osnovni podaci, kao što su podaci za kontakt proizvođača i glavne značajke gnojiva, moraju se nalaziti na ambalaži, etiketi i pratećim dokumentima.
  • Specifična pravila primjenjuju se na primarna* i sekundarna* anorganska hranjiva gnojiva, na anorganska* mikro-hranjiva* gnojiva i amonijsko nitratna gnojiva s visokim udjelom dušika.
  • Određene vrste proizvoda dodane su za kalcificirajuće materijale (materijali koji neutraliziraju kisela tla) i poljoprivredne aditive gnojivima, kao i inhibitore (kao što su inhibitori dušika, materijali koji usporavaju ili sprečavaju nitrifikaciju*).

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. prosinca 2003. uz iznimku članka 8. i članka 26. stavka 3., koji se odnose na aspekte sljedivosti koji se primjenjuju od 11. lipnja 2005.

POZADINA

U ožujku 2016. Komisija je donijela prijedlog kojemu je cilj pojednostavljenje postojećeg zakonodavstva, poboljšanje načina funkcioniranja tržišta gnojiva EU-a i proširenje pravila na neusklađene proizvode, tj. ona gnojiva koja su uređena nacionalnim zakonima zemalja EU-a. Kako bi se pripremila za tu inicijativu, Komisija je provela razne studije područja kao što su sastojci gnojiva i znanost bio-stimulansa biljaka.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Primarna hranjiva tvar: ona koja sadrži samo elemente ugljika, fosfora i kalija.

Sekundarna hranjiva tvar: ona koja sadrži elemente kalcija, magnezija, natrija i sumpora.

Anorgansko gnojivo: gnojivo u kojem se deklarirane hranjive tvari u obliku minerala dobivaju ekstrakcijom i fizikalnim i/ili kemijskim industrijskim postupcima.

Mikro-hranjive tvari: sadrže elemente bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink, koji su nužni za rast biljaka u količinama koje su male u usporedbi s onima koje dolaze od primarnih i sekundarnih hranjivih tvari.

Nitrifikacija: prirodni proces u okruženju u kojem specijalizirana bakterija amonijak u tlu pretvara u nitrite i nitrate.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11, 2003., str. 1.–194.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 2003/2003 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 12.09.2016

Top