Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Odlagalište otpada

Go to the summaries’ table of contents

Odlagalište otpada

Razni su načini odlaganja otpada. Zakapanje u tlo, poznato kao odlaganje, način je koji je ekološki najmanje održiv i stoga je potrebno svesti ga na minimum.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o dokumentima o odlagalištima otpada.

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Cilj direktive je spriječiti, ili smanjiti koliko je moguće, svaki negativni učinak odlagališta na površinske vode, podzemne vode, tlo, zrak ili ljudsko zdravlje. To radi uvođenjem strogih tehničkih zahtjeva.

KLJUČNE TOČKE

 • Odlagališta se dijele u tri kategorije: odlagališta za opasni otpad, odlagališta za neopasni otpad i odlagališta za inertni otpad (otpad koji se ne raspada ili gori, poput šljunka, pijeska i kamena).
 • Vlade EU-a moraju provesti nacionalne strategije kako bi progresivno smanjile količinu biorazgradivog otpada koji se šalje na odlagališta.
 • Objekti na odlagalištima ne smiju prihvatiti istrošene gume ili tekući, zapaljivi ili korozivni otpad, ili bolnički otpad i otpad iz medicinskih i veterinarskih ustanova.
 • Na odlagališta se odlaže samo otpad podvrgnut obradi.
 • Komunalni otpad se može odlagati na odlagališta za neopasni otpad.
 • Nacionalna tijela moraju osigurati da cijena koju operateri zaračunaju za zbrinjavanje otpada na odlagalište pokriva sve troškove od otvaranja do konačnog zatvaranja odlagališta.
 • Operateri odlagališta moraju podnijeti zahtjev i dati sljedeće informacije:
  • identitet podnositelja zahtjeva i, u nekim slučajevima, operatera;
  • opis vrsta otpada i količine otpada za odlaganje;
  • kapacitet i opis odlagališta, uključujući plan upravljanja, praćenja i kontrole;
  • načine sprječavanja i smanjenja onečišćenja; i
  • pojedinosti o zatvaranju i provođenju naknadnog održavanja.

Dana 16. travnja 2014. usvojeni su zakoni EU-a za jačanje kvalitete procedure za učinak na okoliš navedenih u Direktivi 2011/92/EU. Ovo je bilo potrebno kako bi se osigurala koherentnost i sinergija s drugim područjima europskog zakonodavstva i politika.

Odluka 2003/33/EZ navodi kriterije i procedure za prihvat otpada na odlagališta.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europske komisije na stranicama o odlagalištu otpada.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 1999/31/EZ

16.7.1999.

16.7.2001.

SL L 182, 16.7.1999., str. 1.-19.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

-

SL L 284, 31.10.2003., str. 1.-53.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

-

SL L 311, 21.11.2008., str. 1.-54.

Direktiva 2011/97/EU

13.12.2011.

15.3.2013.

SL L 328, 10.12.2011., str. 49.-52.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 1999/31/EZ uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (Službeni list L 124, 25.4.2014., str., 1.-18.).

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.-49.).

Posljednje ažuriranje 22.05.2015

Top