EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Genetički modificirana hrana i hrana za životinje

Genetički modificirana hrana i hrana za životinje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Postavlja pravila za odobravanje i nadzor genetički modificiranih organizama (GMO) te pravila za označivanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje.

Cilj joj je zaštititi:

zdravlje i živote ljudi;

zdravlje i dobrobit životinja;

okoliš i interese potrošača.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se primjenjuje na:

GMO korišten u hrani ili u hrani za životinje;

hranu ili hranu za životinje koja sadrži GMO;

hranu ili životinjsku hranu proizvedenu od ili koja sadržisastojke proizvedene iz GMO-a.

Zahtjev za odobrenje

1.

Proizvođači dostavljaju jedan zahtjev koja pokriva svaku uporabu: hrana, životinjska hrana i uzgoj.

2.

Unutar dva tjedna nadležno tijelo zemlje EU-a u pitanju potvrđuje primitak i obavješćuje Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA).

3.

EFSA ima šest mjeseci za procjenu prijave.

Upravljanje rizicima

Europska komisija odgovorna je za upravljanje rizicima.

Na temelju procjene EFSA-e, Komisija izrađuje preporuku za odobravanje ili odbacivanje zahtjeva.

Ako odbor prihvati prijedlog, Komisija ga usvaja. Ako ga ne prihvati, Vijeće procjenjuje nacrt odluke i odlučuje treba li ga Komisija usvojiti ili ne.

Označivanje

Hrana i hrana za životinje koja sadrži GMO treba biti jasno označena.

No, ako hrana ili hrana za životinje sadrži manje od 0,9 % GMO-a ne treba biti označena – sve dok se sadržaj GMO-a tehnički ne može izbjeći.

POZADINA

KLJUČNI POJAM

* Genetički modificirani organizam: organizam čiji je genetski materijal izmijenjen pomoću genetičkog inženjeringa kako bi uključio gene koje taj organizam inače ne bi sadržavao.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 268 18.10.2003., str. 1.–23.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1829/2003 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 503/2013 od 3. travnja 2013. o prijavama za odobrenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbi Komisije (EZ) br. 641/2004 i (EZ) br. 1981/2006 (SL L 157, 8.6.2013., str. 1.–48.)

Direktiva (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području (SL L 68, 13.3.2015., str. 1.–8.)

Posljednje ažuriranje 24.11.2015

Top