Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sudski nalozi kojima se zamrzava imovina ili osiguravaju dokazi vezani uz kazneno djelo – priznavanje u inozemstvu

Sudski nalozi kojima se zamrzava imovina ili osiguravaju dokazi vezani uz kazneno djelo – priznavanje u inozemstvu

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka 2003/577/PUP – izvršavanje odluka o zamrzavanju u inozemstvu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA OKVIRNA ODLUKA?

 • Njome se uspostavljaju pravila za priznavanje i izvršenje naloga o zamrzavanju u zemlji EU-a koji je donijelo pravosudno tijelo druge zemlje EU-a u okviru kaznenog postupka. Također se odnosi i na osiguravanje dokaza.
 • Primjenjuje se usporedno s Okvirnom odlukom 2006/783/PUP o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje prilikom lišavanja zločinaca njihove imovine, čak i kada su zadržani u drugoj zemlji EU-a.
 • Od svibnja 2017. godine pravila ove okvirne odluke koja se odnose na osiguravanje dokaza zamjenjuju se Direktivom 2014/41 u vezi s Europskim istražnim nalogom u kaznenim stvarima.

KLJUČNE TOČKE

Što je nalog o zamrzavanju?

To je privremeni nalog pravosudnog tijela kojim se sprječava zločince da skriju, prodaju ili koriste imovinu, dokumente ili podatke u kriminalnim aktivnostima.

Ova odluka primjenjuje se na naloge o zamrzavanju izdane u svrhu:

 • osiguranja elemenata koji bi se mogli upotrebljavati kao dokaz u kaznenom postupku; ili
 • naknadnih naloga za oduzimanje kako bi se trajno spriječilo počinitelje kaznenog djela da imaju koristi od svog kriminalnog ponašanja i spriječilo pranje ili ponovno ulaganje nezakonito stečene imovine, koje bi moglo potpomagati daljnje kriminalno ponašanje.

Kaznena djela

Određeni broj ozbiljnih kaznenih djela ne zahtijeva provjeru dvostruke kažnjivosti – tj. da je kazneno djelo zločin i u zemlji EU-a koja je izdala nalog (zemlja izdavateljica) i u zemlji koja ga izvršava (zemlja izvršiteljica). Međutim, kazneno djelo mora biti kažnjivo u zemlji izdavateljici kaznom zatvora u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine. Kaznena djela uključuju:

 • sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;
 • terorizam;
 • korupciju i prijevaru;
 • trgovanje ljudima;
 • rasizam;
 • silovanje.

Priznavanje i izvršenje

Pravosudno tijelo zemlje izdavateljice šalje potvrdu pravosudnom tijelu zemlje izvršiteljice kojom traži izvršenje naloga. Zemlja izvršiteljica mora:

 • priznati nalog bez daljnjih formalnosti i poduzeti sve potrebne mjere za njegovo neposredno izvršenje;
 • pridržavati se formalnosti i postupaka koje je utvrdila zemlja izdavateljica prilikom izvršenja naloga o zamrzavanju, osim ako su oni u suprotnosti s temeljnim pravnim načelima u zemlji izvršiteljici.

Nepriznavanje ili neizvršenje

Zemlja izvršiteljica može odbiti priznavanje ili izvršenje naloga ako:

 • potvrda nije predočena, ako nije potpuna ili izričito ne odgovara nalogu o zamrzavanju;
 • postoji imunitet ili privilegije na temelju prava zemlje izvršiteljice koji bi spriječili izvršenje naloga o zamrzavanju;
 • je iz podataka priloženih potvrdi odmah jasno da bi bilo kakva sudska pomoć prekršila pravno načelo da se novi postupak ne može pokrenuti ako je za iste činjenice već donesena konačna presuda;
 • kazneno djelo na kojem se zasniva nalog o zamrzavanju nije kazneno djelo prema zakonu zemlje izvršiteljice, osim ako:
  • je uvršteno među ozbiljna kaznena djela za koja je izvršenje automatsko;
  • se odnosi na poreze, pristojbe, carine i tečaj.

Odgoda izvršenja

Izvršenje naloga može se odgoditi kada:

 • može nanijeti štetu pokrenutoj kaznenoj istrazi;
 • je predmetna imovina ili dokaz već predmet naloga o zamrzavanju u kaznenim postupcima;
 • je imovina već predmet naloga u drugom postupku u zemlji izvršiteljici. Međutim, takav nalog mora imati prednost pred bilo kojim budućim nacionalnim nalozima o zamrzavanju u kaznenim postupcima na temelju nacionalnog prava.

Zainteresirane stranke

Zemlje EU-a moraju osigurati da bilo koja zainteresirana stranka na koju se odnosi nalog o zamrzavanju, uključujući i legitimne treće strane, ima pristup pravnim lijekovima za zaštitu svojih legitimnih interesa, bez zahtijevanja obustave naloga.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 2. kolovoza 2003. Zemlje EU-a morale su je uvrstiti u svoje nacionalno pravo do 2. kolovoza 2005.

POZADINA

Oduzimanje i zamrzavanje imovine

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003., str. 45.–55.)

Ispravak Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003.) (SL L 374, 27.12.2006., str. 20.)

VEZANI DOKUMENTI

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59. – 78.)

Izviješće Komisije utemeljeno na članku 14. Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (COM(2008) 885 završna verzija od 22.12.2008.)

Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014, str. 1. – 36.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016

Top