EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska migracijska mreža

Europska migracijska mreža

SAŽETAK DOKUMENTA:

Europska migracijska mreža – Odluka Vijeća 2008/381/EZ

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Uspostavlja Europsku migracijsku mrežu (EMM), čiji je cilj institucijama EU-a, zemljama EU-a i široj javnosti pružiti najnovije, objektive, pouzdane i usporedive podatke o migraciji i azilu.

KLJUČNE TOČKE

Kako bi ostvario svoj cilj, EMM, u suradnji s ostalim mjerodavnim tijelima EU-a, prikuplja i analizira podatke iz velikog broja izvora. Potom izrađuje izvješća i studije o situaciji vezano uz migraciju i azil u EU-u i njegovim zemljama, a koje dijeli u svom sustavu razmjene informacija.

Europska komisija (EK) koordinira rad EMM-a u suradnji s nacionalnim kontaktnim točkama (EMM NKT), koje se određuju u svakoj zemlji EU-a i odgovorne su za razvoj nacionalne mreže. Svaki EMM NKT sastoji se od najmanje tri stručnjaka za pitanja migracije i azila, a obuhvaćaju discipline kreiranja politike, prava, istraživanja i statistike.

Ostale odgovornosti EMM NKT-a uključuju:

sudjelovanje na sastancima EMM-a s ciljem razmjene podataka i stavova te doprinosa razvoju programa rada;

pripremu nacionalnih izvješća i slanje informacija sustavu razmjene informacija;

pomoć pri razvoju glosara i tezaurusa EMM-a; i

razvoj sposobnosti odgovaranja na ad hoc upite.

Odbor za usmjeravanje EMM-a (kojim predsjeda EK, a sastoji se od predstavnika iz svake zemlje EU-a i promatrača iz Europskog parlamenta) osigurava da je rad EMM-a usklađen s političkim prioritetima EU-a.

EMM financira Europska komisija. Konkretno, Fond za azil, migraciju i integraciju osigurava financijske resurse za aktivnosti i budući razvoj EMM-a.

POZADINA

Pripremna faza EMM-a počela je 2003. s ciljem zadovoljavanja potrebe razmjene informacija o svim aspektima migracije i doprinosa zajedničkoj politici azila i imigracije. Haški program dodatno je pojačao potrebu za zajedničkom analizom migracije, što je potaknulo izradu prijedloga Europske komisije za ovu Odluku Vijeća kojom se formalno uspostavlja EMM.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2008/381/EZ od 14. svibnja 2008. o uspostavi Europske migracijske mreže

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka 2008/381/EZ

21.5.2008.

SL L 131, 21.5.2008., str. 7.–12.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 516/2014

1.1.2014.

SL L 150, 20.5.2014., str. 168.–194.

Posljednje ažuriranje 22.10.2015

Top