EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ugovor o Europskoj uniji – Pridruživanje EU-u

Ugovor o Europskoj uniji – Pridruživanje EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članak 49. Ugovora o Europskoj uniji

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽE ČLANCI 49. I 2. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI?

 • Člankom 49. propisuju se pravne osnove za ulazak bilo koje europske države u EU.
 • Člankom 2. utvrđuju se vrijednosti na kojima se temelji EU.

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora:

 • biti europska država;
 • poštovati i obvezati se na vrijednosti navedene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), točnije: poštovati ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokraciju jednakost i vladavinu prava; poštovati ljudska prava, uključujući prava pripadnika manjina te poštovati pluralističko društvo i nediskriminaciju, toleranciju, pravdu, solidarnost, kao i jednakost žena i muškaraca.

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora zadovoljavati kriterije prihvatljivosti EU-a. Oni se obično nazivaju kriteriji iz Kopenhagena jer ih je definiralo Europsko vijeće koje se sastalo u Kopenhagenu u lipnju 1993. Kriteriji su sljedeći:

 • stabilne institucije koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina;
 • djelotvorno tržišno gospodarstvo i sposobnost nošenja s tržišnim natjecanjem i tržišnim snagama u EU-u;
 • sposobnost učinkovitog preuzimanja i provođenja dužnosti članstva, uključujući ciljeve političke, ekonomske i monetarne unije.

Europsko vijeće koje se održalo u Madridu u prosincu 1995. dodalo je da država kandidatkinja mora biti u mogućnosti primijeniti zakon EU-a te biti u mogućnosti osigurati da se pravo EU-a koje je preneseno u nacionalno zakonodavstvo učinkovito provodi putem odgovarajućih administrativnih i pravosudnih struktura.

EU zadržava pravo odlučivanja o tome kada je država kandidatkinja ispunila pristupne kriterije. Također sam EU mora biti u mogućnosti integrirati nove članice.

Postupak

 • 1.

  Prijava

  Europska država koja ispunjava kriterije iz članka 2. UEU-a Vijeću EU-a podnosi službeni zahtjev. Vijeće obavještava Europski parlament, Europsku komisiju i nacionalne parlamente o zahtjevu.

 • 2.

  Mišljenje Europske komisije

  Nakon savjetovanja s Vijećem EU-a, Europska komisija izdaje mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU-u predmetne države.

 • 3.

  Status kandidatkinje

  Vijeće EU-a jednoglasno odobrava status države kao države kandidatkinje nakon mišljenja Komisije i predmetom je potvrde Europskog vijeća.

 • 4.

  Pregovori

  Pregovori se otvaraju nakon jednoglasne odluke Vijeća EU-a.

  Pregovori se odvijaju na međuvladinim konferencijama između vlada zemalja EU-a i države kandidatkinje. Pravna stečevina (zakonski temelj EU-a) podijeljena je u područja politike radi učinkovite organizacije pregovora. (Trenutačno postoje 35 područja politike ili „poglavlja”.)

  Vijeće EU-a može postaviti referentne vrijednosti za otvaranje ili zatvaranje svih poglavlja ili privremene vrijednosti za određena posebna poglavlja. Odluka o postavljanju referentnih vrijednosti temelji se na izvješću o analitičkom pregledu koji je rezultat analitičkog pregleda za pojedina poglavlja. Poglavlje se može privremeno zatvoriti samo kada država kandidatkinja pokaže da je već primijenila pravnu stečevinu određenog poglavlja, ili da će je primijeniti do dana pristupanja i ispuniti referentne vrijednosti tamo gdje su postavljene.

  Tijekom pretpristupne faze Komisija nadzire nastojanja države kandidatkinje u provedbi pravne stečevine. Također državama kandidatkinjama pomaže tijekom procesa pretpristupnim instrumentima za financiranje, kao što je TAIEX.

  Prijelazne odredbe – stranke također raspravljaju o tome mogu li se (i kako) neka pravila uvesti postupno kako bi se državama pristupnicama ili državama članicama (zemljama) EU-a omogućilo vrijeme za prilagodbu. O tome se uglavnom raspravlja tijekom završnih faza pregovora.

  Komisija tijekom cijelog postupka obavješćuje Vijeće EU-a i Europski parlament, posebice putem godišnjih paketa proširenja sačinjenih od dokumenta horizontalne strategije u obliku komunikacije o politici proširenja i izvješćima zemalja. O tim dokumentima raspravlja se u Europskom parlamentu koji svoja očitovanja izražava u rezolucijama koje donosi na plenarnim sjednicama. Države kandidatkinje također sastavljaju godišnje nacionalne programe u kojima ocjenjuju vlastiti napredak u provedbi različitih poglavlja pravne stečevine.

 • 5.

  Pristup

  Po završetku pregovora o pristupanju i nakon konačnog zatvaranja svih poglavlja u paketu, konferencija za nacrt priprema i finalizira ugovor o pristupanju država članica (zemalja) EU-a. Vijeće EU-a mora jednoglasno odobriti ugovor o pristupanju te mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta. Ugovor zatim potpisuju sve države članice EU-a i državna pristupnica. Prije stupanja na snagu, svaka država članica EU-a i država pristupnica moraju ratificirati ugovor o pristupanju u skladu s njihovim ustavnim postupcima.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji – Glava VI. – Završne odredbe – Članak 49. (bivši članak 49. UEU-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 43.)

Pročišćeni tekst Ugovora o Europskoj uniji – Glava I. – Zajedničke odredbe – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 17.)

Posljednje ažuriranje 17.01.2020

Top