EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za pristup viznom informacijskom sustavu (VIS) EU-a

Pravila za pristup viznom informacijskom sustavu (VIS) EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2008/633/PUP: pristup nadležnih tijela zemalja EU-a i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Vizni informacijski sustav (VIS) jest alat koji podržava provedbu zajedničke vizne politike EU-a. Schengenskim zemljama omogućava razmjenu viznih podataka. Sastoji se od središnjeg IT sustava i komunikacijske infrastrukture koja taj središnji sustav povezuje s nacionalnim sustavima.

Odluka omogućava upotrebu VIS-a u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela.

Omogućava pristup VIS-u određenim tijelima izvršavanja zakona (poput tijela odgovornih za borbu protiv terorizma ili teških kaznenih djela, npr. trgovine drogama ili trgovine ljudima) u zemljama schengenskog područja te Europolu.

Određena nacionalna tijela moraju pratiti postupak pristupanja VIS-u nakon ispunjavanja svih uvjeta za pristup.

Odluka također utvrđuje pravila o zaštiti osobnih podataka vlasnika vize.

KLJUČNE TOČKE

VIS spaja konzulate iz trećih zemalja i sve vanjske granične prijelaze schengenskih zemalja. Obrađuje podatke i odluke vezane uz prijavu za vize za kratkotrajni boravak ili prijelaz preko schengenskog područja. VIS sprečava zlouporabu krivotvorenja viza pomažući djelatnicima na granici pri potvrđivanju da je nositelj vize njezin pravi vlasnik.

Pristup podacima VIS-a primjenjuje se na svaki pojedinačni slučaj s razumnim pisanim ili elektroničkim zahtjevima.

Određena tijela mogu pretraživati VIS samo kada postoje opravdani razlozi za vjerovanje da će se takvim pretraživanjem doći do informacija koje će im bitno pomoći u sprečavanju, otkrivanju i istrazi teških kaznenih djela. To se, primjerice, može dogoditi u slučajevima terorizma ili s osobama izravno ili neizravno povezanima s terorističkim ili drugim teškim kaznenim djelima.

Europol jedino može imati pristup VIS-u u okviru granica svog ovlaštenja kada je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća.

Vrsta pretraživanja u VIS-u

Pretraživanja u VIS-u ograničena su na određene podatke, primjerice:

prezime, ime, spol i datum, mjesto i zemlju rođenja;

trenutačno državljanstvo i državljanstvo pri rođenju podnositelja zahtjeva za vizu;

vrstu i broj putne isprave;

svrhu putovanja i namjeravani datum dolaska i odlaska;

namjeravanu granicu prvog ulaska ili rutu tranzita;

otiske prstiju;

vrstu vize i broj naljepnice vize;

detalje o osobi koja je izdala poziv za podnositelja zahtjeva, itd.

Ako potraga upotrebom prethodno navedenih podataka bude uspješna, nadležna tijela mogu dodatno pristupiti drugim podacima, poput fotografija.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost podataka

Pri obrađivanju osobnih podataka u skladu s ovom odlukom, svaka zemlja EU-a mora osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka.

Jedino u hitnim slučajevima i u svrhu sprečavanja i otkrivanja teških kaznenih djela, osobni se podaci mogu prenijeti trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. No, u tim se slučajevima mora dobiti suglasnost zemalja EU-a koje su unijele podatke.

Zemlje EU-a također moraju osigurati sigurnost podataka kojima se u VIS-u može pristupiti tijekom prijenosa podataka određenim nadležnim tijelima.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Odluka Vijeća (EU) 2015/1956 donesena 1. rujna 2013. kao datum na koji je Odluka 2008/633/PUP trebala stupiti na snagu.

POZADINA

VIS je uspostavljen Odlukom Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. Dana 7. ožujka 2005. Vijeće je usvojilo zaključke koji navode da nadležna tijela zemalja EU-a moraju imati osiguran pristup VIS-u u svrhu borbe protiv terorizma i ostalih kriminalnih djela.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.–136.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 767/2008 uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 23.11.2015

Top