Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suradnja između zemalja EU-a u oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

Suradnja između zemalja EU-a u oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka Vijeća 2007/845/PUP o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se utvrđuju zahtjevi za osnivanje nacionalnih ureda za oduzimanje imovinske koristi (ARO-ova) u zemljama EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Svrha ARO-ova jest lakše praćenje i identifikacija imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom koja može postati predmetom odluke o zamrzavanju, oduzimanju ili zapljeni u sklopu kaznene ili građanske istrage.

Zemlje EU-a dužne su uspostaviti ili odrediti najmanje jedan ARO (najviše dva) na svojem teritoriju. ARO-ovi su dužni međusobno razmjenjivati informacije neovisno o svojem statusu (tijelo kaznenog progona, pravosudno ili upravno tijelo).

ARO ili drugo tijelo zemlje EU-a sličnih odgovornosti može ARO-u druge zemlje EU-a predati zahtjev za informacijama u sklopu kaznene ili građanske istrage. Zahtjev treba uključivati podatke:

  • o predmetu zahtjeva i razlogu za zahtjev;
  • o vrsti postupka;
  • o ciljnoj ili traženoj imovini i/ili o fizičkim ili pravnim osobama (ljudi ili društva) za koje se smatra da su uključene.

ARO može bez zahtjeva spontano razmjenjivati informacije koje smatra potrebnima za obavljanje zadaća ureda za oduzimanje imovinske koristi druge zemlje EU-a.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. prosinca 2007.

POZADINA

Nastavljajući se na Okvirnu odluku, Europska komisija pokrenula je neformalnu platformu kako bi dodatno unaprijedila suradnju u EU-u te koordinirala razmjene informacija i najboljih praksi.

  • Izvješće Komisije iz 2011. utvrdilo je da, iako su ARO-ovi učinkovit alat u ciljanju na novac počinitelja kaznenih djela, uredi se suočavaju s jednakim problemima, posebice u pogledu njihove sposobnosti pristupanja relevantnim financijskim informacijama.
  • Godine 2014. donesena je Direktiva 2014/42/EU kojom su utvrđena minimalna pravila EU-a i o zamrzavanju imovine u cilju moguće posljedične zapljene te o zapljeni imovine u kaznenim predmetima. Zemlje EU-a ovu su direktivu morale uključiti u nacionalno pravo do 4. listopada 2015.
  • Za više informacija, posjetite mrežnu stranicu Europske komisije „Zapljena i oduzimanje imovinske koristi”.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom (SL L 332, 18.12.2007., str. 103.–105.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.–50.). Ispravci Direktive 2014/42/EU uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003., str. 45.–55.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.–78.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 25.04.2016

Top