EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguranje da trgovina divljom faunom i florom ne ugrožava njihov opstanak

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 338/97 – o uređenju trgovine radi zaštite vrsta divlje faune i flore

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Kontrola trgovine

 • Uvoz primjeraka ugroženih vrsta u EU zahtijeva dozvolu koju izdaje tijelo odredišne države članice ili obavijest o uvozu.
 • Izvoz iz EU-a zahtijeva izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju izdaje tijelo države članice u kojoj se primjerci nalaze.
 • Kategorije vrsta nalaze se u prilozima od A do D Uredbi, s različitim stupnjevima zaštite ovisno o tome koliko su vrste ugrožene.
 • Trgovina vrstama navedenima u Prilogu A, primjerice gepardom ili određenom vrstom kaktusa, zabranjena je, dok je za kretanje živih životinja unutar EU-a potrebna prethodna dozvola.
 • Primjercima određenih vrsta iz Priloga B i C, poput kobre ili većine vrsta orhideja, može se trgovati ako su zakonito nabavljene te obujam trgovine ne šteti populacijama divljih životinja i biljaka. Kretanje živih životinja iz ovih kategorija podložno je pravilima o certifikaciji i odgovarajućem stambenom zbrinjavanju i brizi.
 • Daljnja ograničenja mogu se izreći u posebnim okolnostima, a države članice mogu imati vlastite strože propise.
 • Posebna se pravila primjenjuju na primjerke rođene i uzgojene u zatočeništvu ili umjetno razmnožene primjerke, na primjerke koji su dio osobnih stvari ili namijenjeni znanstvenim ustanovama.

Organizacija i komunikacija

 • Države članice moraju:
  • odrediti carinarnice za izvršavanje provjera;
  • odrediti upravu i znanstvena tijela odgovorna za provedbu;
  • nadzirati sukladnost i kažnjavati prekršaje;
  • izraditi izvješća i razmjenjivati informacije o provedbi i bilo kojem odbijanju dozvola.
 • U veljači 2016. Europska komisija donijela je akcijski plan za suzbijanje nezakonite trgovine divljom florom i faunom kojim se nadopunjuje i podržava provedba propisa u trgovanju divljom florom i faunom. Akcijski plan je na rasporedu za revidiranje u 2022.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. lipnja 1997.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997., str. 1.–69.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 338/97 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EZ) br. 2019/1587 od 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 248, 27.9.2019., str. 5.–21.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (COM(2016) 87 final, 26.2.2016.)

Odluka Vijeća (EU) 2015/451 od 6. ožujka 2015. o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (SL L 75, 19.3.2015., str. 1.–3.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7.9.2012., str. 13.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.–69.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.08.2021

Top