EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nadležnost i mjerodavno pravo u nasljednim stvarima i europska potvrda o nasljeđivanju

Nadležnost i mjerodavno pravo u nasljednim stvarima i europska potvrda o nasljeđivanju

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 650/2012 o nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Ona pruža pravnu sigurnost korisnicima međunarodnih nasljedstava, izbjegava suprotstavljene odluke i pojednostavljuje postupke. Na taj način olakšava korisnicima u drugoj zemlji EU-a da uživaju prava koja su im dodijeljena ili prenesena nasljeđivanjem.
 • Njom se uspostavljaju pravila diljem EU o nadležnosti i mjerodavnom pravu kojim se uređuju nasljedne stvari u EU-u, kao i pravila o priznavanju i izvršavanju odluka usvojenih u zemlji EU-a te prihvaćanju i izvršavanju formalno-pravnih dokumenata izdanih u zemlji EU-a.
 • Ona također uvodi europsku potvrdu o nasljeđivanju za upotrebu nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke ili upraviteljima ostavinom kako bi mogli dokazati svoj status i/ili ostvariti svoja prava ili ovlasti u drugoj zemlji EU-a.
 • Primjenjuje se na sve zemlje EU-a, osim Ujedinjene Kraljevine (1), Irske i Danske, koje nastavljaju primjenjivati svoje nacionalno pravo na međunarodna nasljeđivanja. Ostale zemlje EU-a primjenjuju svoja nacionalna pravila o priznavanju i izvršenju na odluke donesene u te tri zemlje.
 • Odnosi se na smrti 17. kolovoza 2015. ili nakon tog datuma.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na sve građanske aspekte nasljeđivanja zbog smrti.

Ne primjenjuje se:

 • na poreze (primjerice, porezna pitanja);
 • na carinske pitanja;
 • ili na upravna pitanja.

Područja građanskog prava koja nisu područje nasljeđivanje, poput režima bračne stečevine, darovanja i mirovinskih planova nisu obuhvaćena ovom uredbom.

Nadležnost i mjerodavno pravo

 • Sudovi zemlje EU-a u kojoj je umrli uobičajeno živio u trenutku smrti imaju nadležnost odlučivati o nasljeđivanju u cijelosti.
 • U pravilu, pravo mjerodavno za nasljeđivanje je pravo zemlje u kojoj je umrli živio u vrijeme smrti. To može biti pravo zemlje EU-a ili zemlje koja nije članica EU-a.
 • Međutim, prije svoje smrti osoba može odlučiti da mjerodavno pravo bude pravo zemlje čiji je ona državljanin. Ako je ta osoba državljanin zemlje EU-a, stranke na koje se nasljeđivanje odnosi mogu se sporazumjeti da sudovi te zemlje EU-a imaju nadležnost u nasljednim stvarima umjesto sudova zemlje u kojoj je umrli uobičajeno živio.
 • Isto pravo primjenjuje se na cjelokupno nasljedstvo, bez obzira na vrstu ili predmetnu imovinu (pokretnu ili nepokretnu) ili zemlju u kojoj se ona nalazi.

Primjerice, mjerodavno pravo određuje:

 • utvrđivanje korisnika i njihovih dijelova;
 • sposobnost nasljeđivanja;
 • ovlasti nasljednika, izvršitelja oporuka i upravitelja ostavinom;
 • odgovornost za dugove iz nasljedstva;
 • podjelu ostavine.

Priznavanje i izvršavanje

Primjenom jedinstvenog prava od strane jedinstvenog tijela na međunarodno nasljeđivanje izbjegavaju se istovremeni postupci s potencijalno suprotstavljenim sudskim odlukama. Time se također osigurava da odluke donesene u jednoj zemlji EU-a budu priznate diljem EU-a bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom. Odluke izvršive u zemlji EU-a u kojoj su donesene izvršive su i u drugoj zemlji EU-a, kada ih je, na zahtjev zainteresirane strane, mjesni sud ondje proglasio izvršivima.

Europska potvrda o nasljeđivanju

 • Europska potvrda o nasljeđivanju (ECS) je neobvezni dokument koji izdaje tijelo nadležno za nasljeđivanje.
 • Namijenjena je za upotrebu nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke ili upraviteljima ostavinom koji moraju u drugoj zemlji EU-a dokazati svoj status i/ili izvršiti svoja prava kao nasljednici ili legatari ili svoje ovlasti kao izvršitelji oporuka ili upravitelji ostavinom.
 • Jednom izdan, ECS se priznaje u svim zemljama EU-a, a da nije potreban poseban postupak.
 • Za razliku od nacionalnih potvrda o nasljeđivanju, koje imaju različite učinke ovisno o zemlji EU-a u kojoj su izdane, ECS ima jednake učinke, propisane uredbom, u svim zemljama EU-a.
 • Uredba (EU) br. 1329/2014 propisuje obrasce koje je potrebno upotrebljavati zajedno s ovom uredbom, posebno ECS.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 5. srpnja 2012.

POZADINA

Više informacija potražite na Portalu e-pravosuđe.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju (SL L 201, 27.7.2012., str. 107.–134.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 650/2012 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br 1329/2014 od 9. prosinca 2014. o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju (SL L 359, 16.12.2014., str. 30.– 84.). Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 25.01.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top