EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jačanje schengenskog prostora

Jačanje schengenskog prostora

Ciljevi europske strategije za jačanje schengenskog prostora jesu poboljšati primjenu zajedničkih pravila i bolje rješavanje iznimnih prijetnji na vanjskim granicama.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 16. rujna 2011., naziva Upravljanje schengenskim prostorom - jačanje prostora bez kontrole unutarnjih granica (COM(2011) 561 završna verzija - Nije objavljeno u Službenom listu).

SAŽETAK

Takozvane revolucije Arapsko proljeće 2011. godine dovele su do značajnog priljeva imigranata u nekim državama Europske unije (EU). Ti događaji istaknuli su potrebu za jačanjem primjene zajedničkih pravila schengenskog prostora i regulacije ponovnog uvođenja kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima, posebno kada je ugroženo ukupno funkcioniranje schengenskog prostora.

Komisija je objavila 2011. godine komunikaciju i 2 zakonodavna prijedloga za rješavanje tog pitanja. Prijedlozi su usvojeni u listopadu 2013. godine.

Bolja evaluacija primjene pravila schengenskog prostora

Slobodno kretanje građana unutar schengenskog prostora oslanja se na međusobno povjerenje, pri čemu je svaka zemlja sudionica spremna i sposobna primijeniti sva zajednička pravila o kontroli vanjskih granica, vizama, policijskoj i pravosudnoj suradnji, mjerama koje se odnose na Schengenski informacijski sustav, itd. (schengenska pravna stečevina).

Da bi se to postiglo, postalo je neophodno prije svega pojačati mehanizam evaluacije namijenjen za kontrolu primjene schengenske pravne stečevine od strane država EU-a, a kao drugo osigurati prikladno praćenje i kontrolu preporuka navedenih u izvješćima o evaluaciji, osobito kada su utvrđeni neuspjeh ili nedostatak. Komisija je odgovorna za provedbu te kontrole i praćenja.

Sustav za to uveden je Uredbom (EU) br. 1053/2013 o uspostavljanju mehanizma evaluacije i praćenja. Države EU-a i Komisija zajednički su odgovorni za provedbu mehanizma, iako Komisija ima koordinacijsku ulogu.

Privremeno ponovno uvođenje kontrola na unutarnjim granicama

Za države EU-a Schengenski kodeks o granicama već pruža mogućnost da privremeno ponovno uvedu kontrole na svojim unutarnjim granicama u slučaju ozbiljne prijetnje javnom redu i unutarnjoj sigurnosti (npr. terorističke prijetnje ili prijetnje povezane s organiziranim kriminalom).

Uredba (EU) br. 1051/2013 proširuje tu mogućnost na slučajeve ozbiljnih nedostataka povezanih s kontrolom vanjskih granica i utvrđenih u okviru Uredbe (EU) br. 1053/2013. U tom slučaju, međutim, inicijativu za ponovno uvođenje donose Komisija i Vijeće:

  • kada su takvi nedostaci utvrđeni u izvješću o evaluaciji, Komisija može donijeti preporuku državi koja se ocjenjuje da poduzme određene mjere, kao što je uvođenje timova europske granične patrole. Kao posljednju mogućnost, ona također može pokrenuti postupak opisan u nastavku;
  • nastavno na prijedlog Komisije, a kada je sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora ugroženo uslijed trajnih i ozbiljnih nedostataka povezanih s kontrolom vanjskih granica, Vijeće može dati preporuku jednoj ili više država EU-a da privremeno uvede graničnu kontrolu na unutarnjim granicama.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SLL 295,6.11.2013.).

Uredba (EU) br. 1051/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima (SLL 295,6.11.2013.).

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Peto polugodišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora 1. studenoga 2013. — 30. travnja 2014. ( COM(2014) 292 završna verzija-Nije objavljeno u Službenom listu).

Nakon Komunikacije od 16. rujna 2011. godine, Komisija predstavlja dvomjesečna izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju schengenskog prostora. U svom najnovijem izvješću posebno pokazuje da su pripreme za provedbu novog mehanizma evaluacije u tijeku i da se očekuje da će se prve evaluacije prema novom mehanizmu provoditi od siječnja 2015. godine nadalje.

28.05.2014

Top