EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj pravnoj pomoći

Sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj pravnoj pomoći

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a

Odluka 2009/820/ZVSP o sklapanju, u ime EU-a, Sporazuma o izručenju između EU-a i SAD-a te Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a

Odluka 2003/516/EZ o potpisivanju sporazumâ između EU-a i SAD-a o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

 • Ovaj sporazum utvrđuje uvjete pružanja uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima između EU-a i SAD-a.
 • Nastoji pojačati suradnju između zemalja članica EU-a i SAD-a, kao dopuna bilateralnim ugovorima zaključenim između zemalja EU-a i SAD-a.
 • Odluka zaključuje u ime EU-a sporazum s SAD-om o uzajamnoj pravnoj pomoći.

KLJUČNE TOČKE

Zemlje članice EU-a i SAD primjenjuju uvjete ovog okvirnog sporazuma na svoje bilateralne ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći. Ako takav ugovor ne postoji, EU i SAD će osigurati primjenjivanje ovog sporazuma.

U slučaju da postojeći bilateralni ugovori između zemalja članica EU-a i SAD-a nisu suglasni sa sporazumom, prevladava okvir EU-a.

Uzajamna pravna pomoć

 • U pogledu bankovnih informacija, na zahtjev zemlje koja traži pomoć, zemlja od koje se traži pomoć mora bez odlaganja utvrditi i dostaviti informacije o:
  • tome ima li fizička ili pravna osoba, koja je osumnjičena ili optužena za kazneno djelo, jedan ili više bankovnih računa;
  • osobama ili pravnim subjektima koji su osuđeni ili umiješani u kazneno djelo;
  • informacijama koje posjeduju nebankovne financijske ustanove;
  • financijskim transakcijama koje nisu povezane s bankovnim računima.
 • Zahtjeve zemalja članica EU-a za pomoći šalju središnja tijela nadležna za uzajamnu pravnu pomoć ili nacionalna tijela nadležna za istragu ili progon kaznenih djela. SAD svoje zahtjeve za pomoć šalje putem svojih nacionalnih tijela nadležnih za istragu ili progon kaznenih djela koja su posebno određena temeljem Članka 15(2) sporazuma.
 • Zemlja koja traži pomoć može upotrijebiti ubrzana sredstva komunikacije, kao što je telefaks ili e-pošta, za slanje zahtjeva za pomoć i povezane korespondencije, nakon čega se šalje formalna potvrda u slučaju da to zahtijeva zemlja od koje se traži pomoć.
 • Zemlja koja traži pomoć može tražiti od zemlje od koje se traži pomoć da zahtjev za pomoć i njegov sadržaj čuva u tajnosti. Središnje tijelo zemlje od koje se traži pomoć mora obavijestiti zemlju koja traži pomoć ako nije u stanju ispuniti zahtjev za pomoć bez kršenja tajnosti. Zemlja koja traži pomoć potom mora odlučiti hoće li zahtjev za pomoć biti ispunjen ili ne.
 • EU i SAD moraju omogućiti uspostavljanje i rad zajedničkih istražnih timova u cilju olakšavanja kaznenih istraga ili progona između jedne ili više zemalja članica EU-a i SAD-a.
 • Nadalje, EU i SAD moraju omogućiti videokonferencije između zemalja članica EU-a i SAD-a za saslušanje iskaza svjedoka ili stručnjaka u okviru postupaka.

Pomoć upravnim tijelima

 • Uzajamna pravna pomoć također se mora pružiti nacionalnim i drugim upravnim tijelima, ali samo ako će provedba istrage dovesti do kaznenog progona ili upućivanja na tijela nadležna za kaznenu istragu ili progon.
 • Pomoć neće biti dostupna za predmete za koja upravno tijelo ne očekuje da će dovesti do kaznenog progona ili upućivanja.
 • Tijela nadležna za slanje ovih zahtjeva za pomoć imenovana su u skladu s bilateralnim ugovorima o uzajamnoj pravnoj pomoći između predmetnih zemalja. U slučaju da takav ugovor ne postoji, zahtjevi se prenose između Ministarstva pravosuđa SAD-a i Ministarstva pravosuđa predmetne zemlje članice EU-a ili drugog ekvivalentnog ministarstva nadležnog za prijenos zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć.
 • Pomoć se ne može odbiti na temelju bankovne tajne.

Zaštita osobnih podataka

 • Zemlja koja traži pomoć može koristiti dokaze ili informacije primljene od zemlje od koje se traži pomoć isključivo u svrhe:
  • svojih kaznenih istraga i postupaka;
  • zaštite javne sigurnosti od neposredne i ozbiljne prijetnje;
  • svojih nekaznenih sudskih ili upravnih postupaka koji se izravno tiču njenih kaznenih istraga ili postupaka;
  • u druge svrhe, pod uvjetom da su informacije ili dokazi javno objelodanjeni ili pod uvjetom da je zemlja od koje se traži pomoć dala prethodno odobrenje.
 • Zemlja koja traži pomoć može navesti dodatne uvjete ograničenja upotrebe dokaza ili informacija u određenom slučaju ako, zbog nepostojanja takvih uvjeta, nije bila u stanju ispuniti određeni zahtjev za pomoć. U takvom slučaju zemlja od koje se traži pomoć može zahtijevati od zemlje koja traži pomoć da dostavi informacije o načinu korištenja dokaza ili informacija.
 • Pored navedenih ograničenja upotrebe u cilju zaštite osobnih i drugih informacija, sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (Krovni sporazum između EU-a i SAD-a) dopunjuje, gdje je to potrebno, mjere zaštite podataka u sporazumu.

Provedba sporazuma

Sukladno Članku 17. Sporazuma, EU i SAD su provele pregled funkcioniranja sporazuma tijekom 2015.-2016. godine. Zaključak pregleda je da je, općenito gledajući, Sporazum bio uspješan. Postupak pregleda također je doveo do preporuka za poboljšanje praktičnog funkcioniranja odnosa uzajamne pravne pomoći između EU-a i SAD-a, uključujući bolju razmjenu znanja između stručnjaka o međusobnim zakonima i postupcima i učinkovitije iskorištavanje tehnologije za ubrzavanje prijenosa zahtjeva i dokaza te opću komunikaciju.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. veljače 2010. U zemljama članicama EU-a proveden je pomoću bilateralnih instrumenata.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 181, 19.7.2003., str. 34-42)

Odluka Vijeća 2009/820/ZVSP od 23. listopada 2009. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 291, 7.11.2009., str. 40-41)

Odluka Vijeća 2003/516/EZ od 6. lipnja 2003. o potpisivanju sporazumâ između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (SL L 181, 19.7.2003., str. 25-26)

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (SL L 336, 10.12.2016., str. 3-13)

Informacije o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izručenju i Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 323, 10.12.2009., str. 11)

Posljednje ažuriranje 16.04.2019

Top