EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski pakt o imigraciji i azilu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europski pakt o imigraciji i azilu

Namjena je ovog pakta da bude osnova za politike Europske unije (EU) o imigraciji i azilu u duhu zajedničke odgovornosti i solidarnosti među državama članicama te obnovljenog partnerstva sa zemljama koje nisu članice EU-a.

DOKUMENT

Europski pakt o imigraciji i azilu od 24. rujna 2008. [Nije objavljen u Službenom listu].

SAŽETAK

Europske države već niz godina rade na usklađivanju svojih politika o imigraciji i azilu. Značajan napredak već je postignut na nekoliko područja, a posebice u sklopu programa iz Tamperea, Haaga i, najvažnije, Stockholma.

Općenito, Pakt nastoji:

  • organizirati zakonito useljavanje vodeći računa o prioritetima, potrebama i kapacitetima prihvata koje su utvrdile države članice te potičući integraciju useljenika;
  • kontrolirati nezakonito useljavanje i poticati dobrovoljni povratak useljenika u zemlje porijekla ili tranzita;
  • učinkovitije nadzirati granice;
  • izgraditi Europski okvir za azil;
  • uspostaviti sveobuhvatno partnerstvo sa zemljama koje nisu članice EU-a kako bi se potaknula sinergija između migracija i razvitka.

GLAVNA POSTIGNUĆA

Azil

U području imigracije, azila i upravljanja granicama postignut je značajan napredak od 2008. godine. U tom pogledu, ključno postignuće bilo je usvajanje dopunjenog Zajedničkoga europskog sustava azila (CEAS) kojim se uspostavljaju zajednički standardi i čvršća suradnja kako bi se osiguralo jednako postupanje prema tražiteljima azila u sklopu otvorenog i pravednog sustava u cijeloj Europskoj uniji.

Također su postignute i važne promjene u pogledu upravljanja granicama, posebice s obzirom na jačanje upravljanja schengenskim sustavom, uspostavom Europskog sustava za nadzor granica (EUROSUR) s ciljem sprječavanja prekograničnog kriminala te novih zadataka i resursa dodijeljenih agenciji Frontex.

Određeni su koraci poduzeti i u području politika povratka zahvaljujući primjeni najboljih praksi država članica te operativnoj suradnji u cijelom EU-u, kao i u području borbe protiv izrabljivanja useljenika.

Kada je u pitanju partnerstvo s trećim zemljama, odvija se dijalog, posebice u kontekstu Globalnog pristupa migraciji i sklapanja bilateralnih sporazuma s državama južnog Sredozemlja i Istočnog partnerstva, a s ciljem rješavanja temeljnih uzroka nezakonitih i prisilnih migracija.

Zakonita migracija

U području zakonitih migracija usvojeno je nekoliko važnih pravnih akata, kao što su Direktiva o jedinstvenoj dozvoli, koja državljanima trećih zemalja omogućava da borave i rade u cijelom EU-u s jedinstvenom dozvolom, i Direktiva o plavoj karti EU-a koja osigurava njihovu mobilnost. Drugi zakoni usvojeni su kako bi pojednostavnili ulazak i studenata i istraživača iz zemalja koje nisu članice EU-a u EU, ali i ulazak sezonskih radnika, menadžera ili stručnjaka iz zemalja koje nisu članice EU-a u slučaju premještaja unutar korporacija, tj. upućenih radnika koji nisi iz EU-a u sklopu odredbi Direktive o uslugama.

Sve zemlje EU-a također su u postupku implementacije zakona koji određuje sankcije protiv poslodavaca koji se koriste nezakonitom radnom snagom.

SLJEDEĆI KORACI

Potrebno je odlučno djelovanje kako bi se spriječilo da useljenici gube živote pokušavajući stići do europskih obala. Također je potrebno uložiti dodatan trud u borbi protiv organiziranog kriminala i poticanju integracije.

Za razdoblje od 2014. do 2020., mjere u ovom području financirat će se sredstvima iz dvaju novih fondova:

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Peto godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2013.) (COM(2014) 288 završna verzija - nije objavljeno u Službenom listu).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Četvrto godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2012.) (COM(2013) 422 završna verzija - nije objavljeno u Službenom listu).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2011.) (COM(2012) 250 završna verzija - nije objavljeno u Službenom listu).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2010.) (COM(2011) 0291 završna verzija) - nije objavljeno u Službenom listu).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2009.) (COM(2010) 214 završna verzija) - nije objavljeno u Službenom listu).

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Metoda praćenja za nadzor provedbe Europskog pakta o imigraciji i azilu (COM(2009) 266 završna verzija - nije objavljeno u Službenom listu).

11.09.2014

Top