EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakonik o vizama

Zakonik o vizama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika EU-a o vizama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se utvrđuju postupci i uvjeti za izdavanje viza za kratkotrajni boravak prilikom dolaska u Schengenski prostor, u trajanju od ne više od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.
 • Uredbom se također utvrđuju pravila za zrakoplovno-tranzitne vize.

KLJUČNE TOČKE

Postupci i uvjeti za izdavanje viza

Zemlja EU-a koja je jedino ili glavno odredište posjeta odgovorna je za razmatranje zahtjeva za vizu. Ako se glavno odredište ne može utvrditi, tada ova odgovornost prelazi na zemlju prvog ulaska u Schengenski prostor.

Zahtjev za vizu

 • Zahtjev za vizu može podnijeti podnositelj, akreditirani posrednik ili profesionalno kulturno, sportsko ili obrazovno udruženje ili institucija u ime svojih članova.
 • Zahtjevi se po pravilu moraju dostaviti od 6 mjeseci do 15 dana prije namjeravanog posjeta (9 mjeseci za pomorce).

Jedinstvena viza (vrijedi za cijeli Schengenski prostor) može se izdati za višestruke ulaze, s rokom valjanosti od najviše 5 godina.

Viza s ograničenom prostornom valjanošću (ograničena na određene države EU-a) može se iznimno izdati u slučaju kada podnositelj ne ispunjava sve uvjete za ulazak, iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa, ili zbog međunarodnih obaveza, kao i u situacijama kada druga zemlja Schengenskog prostora s kojom je obavljena konzultacija izrazi prigovor na izdavanje vize.

Dopustivost

Nakon provjere je li zahtjev dopustiv (tj. podnesen prema pravilima), nadležno tijelo dužno je:

 • izvršiti unos podataka u Vizni informacijski sustav (VIS) u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008;
 • izvršiti dalje razmatranje zahtjeva i utvrditi da podnositelj
  • ispunjava uvjete za ulazak predviđene Uredbom (EU) 2016/399 o Zakoniku o schengenskim granicama (vidjeti sažetak),
  • ne predstavlja rizik od nezakonite imigracije ili prijetnju za sigurnost zemlje, i
  • namjerava napustiti zemlju prije isteka vize.

Ako zahtjev nije dopustiv, nadležno tijelo dužno je:

 • vratiti obrazac zahtjeva i priložene dokumente;
 • uništiti sve uzete biometrijske podatke;
 • nadoknaditi pristojbu za vizu; te
 • ne razmatrati zahtjev.

Zrakoplovno-tranzitna viza

 • Državljani zemalja izvan EU-a pobrojanih u Prilogu IV trebaju imati zrakoplovno-tranzitnu vizu za prolazak kroz tranzitno područje zračne luke unutar Schengenskog prostora. U hitnim slučajevima masovnog priliva nezakonitih imigranata, svaka država EU-a može proširiti ovaj zahtjev na državljane zemalja koje nisu članice EU-a.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za zrakoplovno-tranzitnu vizu, podnositelj treba prikazati dokaze o polaznoj i odredišnoj točki putovanja, usklađen plan putovanja i dokaz o nastavku putovanja do konačnog odredišta.

Viza za višekratni ulazak

Vize za višekratni ulazak s dugim rokom valjanosti mogu se izdavati za 1, 2 ili više ulazaka. Zakonikom o vizama utvrđuju se pravila za izdavanje viza za višekratni ulazak s progresivno duljim rokom valjanosti:

 • od 1 godine, ako je podnositelj iskoristio 3 vize tijekom prethodne 2 godine;
 • od 2 godine, ako je podnositelj već iskoristio jednogodišnju vizu za višekratni ulazak tijekom prethodne 3 godine;
 • od 5 godina, ako je podnositelj već iskoristio dvogodišnju vizu za višekratni ulazak tijekom prethodne 3 godine.

Zrakoplovno-tranzitne vize i vize ograničene na pojedine zemlje ne računaju se prilikom donošenja odluke o izdavanju vize za višekratni ulazak s dugim rokom valjanosti.

Vize koje se izdaju na vanjskim granicama

Iznimno se može podnijeti zahtjev za vizu za boravak od najdulje 15 dana, ili za vrijeme potrebno za tranzit, i to na vanjskim granicama države odredišta, koja se nalazi unutar Schengenskog prostora.

Odlučivanje o zahtjevu za vizu

 • Nadležno tijelo procjenjuje jesu li zadovoljeni uvjeti za ulaz utvrđeni Zakonikom o schengenskim granicama.
 • Izdavanje vize se odbija ako podnositelj:
  • predoči lažnu putnu ispravu;
  • ne opravda svrhu planiranog boravka;
  • ne predoči dokaz o sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka ili za povratak u svoju zemlju;
  • je osoba za koju je u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), utvrđenom Uredbom (EU) 2018/1860 (vidjeti sažetak) izdano upozorenje u svrhu odbijanja ulaska;
  • predstavlja prijetnju za javni red, unutarnju sigurnost ili javno zdravlje ili unutarnje odnose među zemljama EU-a;
  • ne podnese dokaz da ima putno zdravstveno osiguranje.
 • Rok za odlučivanje o zahtjevima iznosi najviše 15 dana i može se produljiti na najviše 45 dana za pojedinačne slučajeve, osobito kada je potrebno dodatno razmatranje zahtjeva.
 • Odluka o odbijanju vize i razlozi na kojima se ona temelji dostavljaju se podnositelju u formi standardnog obrasca utvrđenog u Prilogu VI.
 • Osobe čiji zahtjev za vizu je odbijen, imaju pravo na žalbu.

Suradnja oko ponovnog prihvata

 • Europska komisija procjenjuje suradnju zemalja izvan EU-a oko ponovnog prihvata ilegalnih migranata, uzimajući u obzir upravljanje granicama i prevenciju i kontrolu krijumčarenja migranata, kao i tranzit ilegalnih migranata.
 • Kada neka zemlja izvan EU-a ne surađuje na ovom planu, Komisija može podnijeti prijedlog Vijeću da donese odluku o privremenom ograničavanju primjene određenih pravila. Suprotno tome, kada zemlja surađuje u dovoljnoj mjeri, određena pravila mogu se primjenjivati na liberalniji način.

Izmjene i dopune, stavljanje izvan snage

 • Ova uredba donosi izmjene i dopune Uredbe o VIS-u, tj. Uredbe (EZ) br. 767/2008 (vidjeti sažetak), te izmjene i dopune Zakonika o schengenskim granicama. Uredbom se stavljaju izvan snage Članci 9-17 Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Zajedničke konzularne upute.
 • Uredba je naknadno izmijenjena i dopunjena Uredbama (EU) br. 977/2011, (EU) br. 154/2012, (EU) br. 610/2013, (EU) 2016/399 i (EU) 2019/1155.

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. travnja 2010.

POZADINA

Vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.–58.)

Naknadne izmjene Uredbe (EZ) br. 810/2009 ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1860 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 312, 7.12.2018., str. 1.–13.)

Uredba (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. Studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (SL L 312, 7.12.2018, str. 14.–55.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 303, 28.11.2018., str. 39.–58.)

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/1953 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994. (SL L 311, 17.11.2016., str. 13.–19.)

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.–52.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. July 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 02.07.2020

Top