EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bolja zaštita žrtava u kaznenom postupku

Bolja zaštita žrtava u kaznenom postupku

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2012/29/EU – minimalni standardi u području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Poznata kao Direktiva o žrtvama, ojačava postojeće nacionalne mjere minimalnim standardima cijelog EU-a na području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela u svakoj državi EU-a.
 • Žrtve moraju imati pravo:
  • razumjeti i biti shvaćene tijekom kontakta s vlastima (primjerice, običan i jednostavan jezik);
  • na informacije od prvog kontakta s vlastima;
  • uložiti službenu žalbu i dobiti pisanu potvrdu;
  • na tumačenje i prijevod (najmanje tijekom razgovora s/ispitivanja žrtve);
  • na informacije o napretku slučaja;
  • pristupa službama za potporu žrtvama.

KLJUČNE TOČKE

 • Glavni ciljevi Direktive su osigurati da žrtve kaznenih dijela dobiju odgovarajuće informacije, podršku i zaštitu, a mogu sudjelovati u kaznenom postupku, ako je šteta nastala u EU-u.
 • Svaka država EU-a mora osigurati da su žrtve kaznenih djela prepoznate i da ih se tretira s poštovanjem, na osjetljiv i profesionalan način u skladu s njihovim pojedinačnim potrebama i bez diskriminacije (npr. na osnovi nacionalnosti, mjesta stanovanja, rase, religije, dobi, spola, itd.).
 • Direktiva definira minimalne standarde za sve žrtve svih kaznenih djela neovisno o nacionalnosti ili prebivalištu žrtava. Ako je kazneno djelo počinjeno ili se kazneni postupak odvija u EU-u, žrtvi se moraju osigurati prava koja su definirana Direktivom o žrtvama. Sukladno Direktivi, članovi obitelji preminulih žrtava sami se smatraju žrtvama.

Direktiva definira sljedeća prava.

 • Te žrtve moraju imati pravo:
  • biti saslušane na sudu;
  • na reviziju odluke suda prema kojoj se počinitelj neće kazneno goniti;
  • na naknadu troškova;
  • na pravnu pomoć;
  • na povrat ukradene imovine.
 • Nacionalna tijela moraju svesti na minimum teškoće s kojima se suočavaju kada je žrtva stanovnik jedne od države EU-a koja nije ona gdje je počinjen prekršaj.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. studenoga 2012. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno pravo do 16. studenoga 2015.

POZADINA

Direktiva zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća o položaju žrtava u kaznenom postupku (2001/220/PUP).

 • Za više informacija pogledajte „Žrtve” na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda u području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela koja zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14.11.2012., str. 57.–73.)

Posljednje ažuriranje 15.02.2016

Top