EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencija EU-a za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva – Europol

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)' for an updated information about the subject.

Agencija EU-a za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva – Europol

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka Vijeća 2009/371/PUP o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

Njome se osniva Europol kao agencija Europske unije (EU) odgovorna za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva između zemalja EU-a.

KLJUČNE TOČKE

 • Sjedište Europola je u Haagu, Nizozemska.
 • Ima odgovornost u situacijama kada zemlje EU-a trebaju potporu u rješavanju ozbiljnih prekograničnih kaznenih djela, terorizma i ostalih oblika kaznenih djela koja utječu na interese EU-a.
 • Glavne zadaće Europola jesu:
  • prikupljanje, pohranjivanje, obrada, analiza i razmjena informacija;
  • obavješćivanje zemalja EU-a o svim utvrđenim vezama između kaznenih djela koje se odnose na njih;
  • pomaganje zemljama EU-a u istragama i pružanje obavještajnih podataka i analitičke potpore;
  • koordinacija, organizacija i provedba istraga i operacija potpore ili jačanja djelovanja tijela zemalja EU-a za izvršavanje zakonodavstva;
  • zahtijevanje od zemalja EU-a da pokrenu, vode ili koordiniraju istrage u specifičnim slučajevima i predlaganje osnivanja zajedničkih istražnih timova;
  • potpora zemljama EU-a u sprečavanju i suzbijanju kaznenih djela koja omogućuje i promiče korištenje interneta ili koja se putem njega vrše;
  • nacrt procjena opasnosti i druga izvješća.
 • Također djeluje kao središnji ured za suzbijanje krivotvorenja eura temeljem Odluke Vijeća 2005/511/PUP.
 • U pitanjima u kojima Europol ima odgovornost, njegovi zaposlenici mogu sudjelovati u zajedničkim istražnim timovima. Međutim, mogu djelovati u svojstvu podrške i ne mogu sudjelovati u bilo kojim prisilnim mjerama.
 • Veza između Europola i nadležnih tijela zemlje EU-a ostvarena je putem predmetne nacionalne jedinice. Međutim, zbog podlijeganja uvjetima koje je odredila predmetna zemlja EU-a, zemlje EU-a mogu dozvoliti izravne kontakte sa svojim nacionalnim tijelima.
 • Europol može obrađivati informacije i obavještajne podatke, uključujući osobne podatke, u svrhu ispunjavanja svojih zadataka. U tu svrhu, uspostavljaju se informacijski sustav Europola i analitičke radne datoteke. Nacionalne jedinice, časnici za vezu i osoblje Europola imaju pravo unosa podataka izravno u sustav i dobivanja podataka iz njega. Predmetna nadležna tijela zemalja EU-a mogu samo pretraživati sustav kako bi utvrdili da su podaci koje su zatražili dostupni.
 • Europol može surađivati s ostalim tijelima EU-a prilikom ispunjavanja svojih zadataka, posebice s Eurojustom i Europskim uredom za suzbijanje prijevara (OLAF).
 • Europol može također surađivati sa zemljama izvan EU-a i organizacijama, uključujući Međunarodnu organizaciju kriminalističkih policija (Interpol).

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

 • Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

POZADINA

 • Europol je izvorno osnovan na temelju Konvencije o Europolu iz 1995. koju je zamijenila Odluka Vijeća 2009/371/PUP. Zauzvrat, ova će odluka biti stavljena izvan snage Uredbom o Europolu (Uredba (EU) 2016/794) od 1. svibnja 2017. Uredba o Europolu usklađuje Europol sa zahtjevima Ugovora iz Lisabona i povećava njegovu odgovornost s obzirom da, između ostalog, predviđa nadzor aktivnosti Europola koji provodi Europski parlament zajedno s nacionalnim parlamentima.
 • Također će Europol učiniti središtem pravih kriminalističkih informacija za tijela za izvršavanje zakonodavstva u EU-u te u isto vrijeme jamčiti još jače mjere zaštite podataka. Nova pravila za obradu podataka dozvolit će Europolu da brzo prepozna trendove i obrasce diljem kaznenih područja i izgradi sveobuhvatnija i relevantnija izvješća o obavještajnim podacima kako bi se podržalo tijela zemalja EU-a u izvršavanju zakonodavstva.
 • Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) (SL L 121, 15.5.2009., str. 37.–66.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.–114.)

Posljednje ažuriranje 14.11.2016

Top