EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita kritične infrastrukture

Zaštita kritične infrastrukture

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2008/114/EZ – utvrđivanje i označivanje europske kritične infrastrukture i procjena potrebe poboljšanja njezine zaštite

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Njome se uspostavlja postupak Europske unije (EU) za utvrđivanje i označivanje europske kritične infrastrukture* (EKI-ja) te utvrđuje pristup za poboljšanje njezine zaštite.

KLJUČNE TOČKE

Utvrđivanje i označivanje EKI-ja

 • Zemlje EU-a prolaze postupak utvrđivanja potencijalnih EKI-ja, uz pomoć Europske komisije, ako je to potrebno. Pri utvrđivanju potencijalnih EKI-ja trebale bi primjenjivati:
  • međusektorska mjerila kao što su moguće žrtve, gospodarske posljedice i utjecaj na javnost; i
  • sektorska mjerila specifična za vrstu EKI-ja.
 • Zemlje EU-a prolaze kroz suradnički proces označivanja (npr. rasprave s drugim zemljama EU-a) za potencijalne EKI-je koji se nalaze na njihovu državnom području.
 • Zemlje EU-a redovito preispituju utvrđivanje i označivanje EKI-ja.
 • Direktiva se primjenjuje samo na sektore energije i prijevoza (vidjeti Prilog I. Direktivi). S vremenom se njezinu području primjene mogu dodati drugi sektori.

Sigurnosni planovi operatera

 • Zemlje EU-a osiguravaju da za svaki EKI postoji sigurnosni plan operatera (SPO).
 • Svrha postupka SPO-a jest utvrđivanje kritične imovine EKI-ja, kao i postojećih sigurnosnih rješenja za njihovu zaštitu.

Časnici za vezu zaduženi za sigurnost

 • Zemlje EU-a osiguravaju da za svaki EKI postoji imenovani časnik za vezu zadužen za sigurnost.
 • Časnik služi kao točka za kontakt između vlasnika/operatera EKI-ja i odgovarajućeg tijela zemlje EU-a.

Izvješćivanje

 • Zemlje EU-a ocjenjuju prijetnje u odnosu na EKI-je u roku od jedne godine nakon što je označena kritična infrastruktura.
 • Zemlje EU-a svake dvije godine Komisiji dostavljaju izvješće s općim podatcima o vrstama rizika, prijetnjama i slabostima.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 12. siječnja 2009.. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 12. siječnja 2011.

POZADINA

 • Nacionalna tijela pretežno su odgovorna za zaštitu kritične infrastrukture. Međutim, poremećaji kritičnih infrastruktura mogu se osjetiti i preko nacionalnih granica. Zato je potrebna europska dimenzija kao pomoć pri upravljanju tim rizicima. Vijeće EU-a usvojilo je 2007. godine zaključke o Europskom programu zaštite kritične infrastrukture (EPZKI-ju). Taj je program usmjeren poboljšanju zaštite kritičnih infrastruktura od svih vrsta prijetnji i opasnosti.
 • Nakon revizije Direktive 2008/114/EZ, Komisija je 2013. godine utvrdila novi pristup provedbi Europskog programa zaštite kritične infrastrukture. Cilj je razviti zajedničke alate i zajednički pristup u EU-u za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture, obraćajući više pozornosti na međusobne ovisnosti među kritičnim infrastrukturama, industrijom i državnim dionicima.
 • Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Kritična infrastruktura: imovine ili sustavi koji su neophodni za održavanje vitalnih društvenih funkcija, zdravlja, sigurnosti, zaštite, gospodarske i socijalne dobrobiti ljudi. Europska kritična infrastruktura (EKI) jest kritična infrastruktura u zemljama EU-a čiji bi poremećaj rada ili uništenje moglo imati znatan učinak u najmanje dvjema zemljama EU-a (npr. elektrane ili naftovodi).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (SL L 345, 23.12.2008., str. 75.–82.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – Zaštita kritične infrastrukture u borbi protiv terorizma (COM(2004) 702 final, 20.10.2004.)

Zelena knjiga o Europskom programu za zaštitu kritične infrastrukture (COM(2005) 576 final, 17.11.2005.)

Komunikacija Komisije o Europskom programu za zaštitu kritične infrastrukture (COM(2006) 786 final, 12.12.2006.)

Radni dokument službi Komisije o novom pristupu Europskom programu za zaštitu kritične infrastrukture – Dodatno osiguranje europskih kritičnih struktura (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013.)

Posljednje ažuriranje 14.11.2016

Top