EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajedničko razvrstavanje prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

Zajedničko razvrstavanje prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1059/2003 o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

  • Njome se utvrđuju pravila za Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS), sustava koji se većinom upotrebljava za procjenu razina zadovoljavanja kriterija za Strukturne fondove Europske unije (EU) te NUTS-u daje pravni status.
  • Jednako tako sadržava pravila za buduće izmjene u razvrstavanju. To je iz razloga kako bi se osiguralo da se određeno razdoblje podaci odnose na istu regionalnu jedinicu. To je osobito važno kod statističkih vremenskih okvira.

KLJUČNE TOČKE

NUTS hijerarhija

Za svaku državu EU-a postoji trostupanjska hijerarhija regionalnih podrazdjela koje su utemeljene na minimalnim i maksimalnim pragovima broja stanovnika:

  • NUTS 1: najveće društveno-ekonomske regije, npr. njemački Länder, belgijske regije, poljske regije, rumunjske makroregije;
  • NUTS 2: osnovne regije za primjenu regionalnih politika, npr. belgijske provincije, danske regije, češke regije (oblasti);
  • NUTS 3: malene regije za specifične dijagnoze, npr. bugarske provincije (oblasti), talijanske provincije.

Prva razina jest osnovna podjela zemlje, druga razina jest podjela prve razine, a treća razina jest podjela druge razine. NUTS ne obuhvaća lokalnu razinu (općine). U slučajevima kada je cjelokupno stanovništvo pojedine zemlje EU-a manje od minimalnog praga broja stanovnika za pojedinu razinu NUTS-a, sama država predstavlja teritorijalnu jedinicu NUTS-a te razine.

Kriteriji razvrstavanja

Postojeće upravne jedinice u zemljama EU-a moraju biti uzete u obzir u sklopu NUTS-a. Razina NUTS-a kojoj odgovara postojeća upravna jedinica utvrđuje se na temelju prosječnog broja stanovnika njezinih upravnih jedinica na sljedeći način:

Razina

Najmanji broj stanovnika

Najveći broj stanovnika

NUTS 1

3 milijuna

7 milijuna

NUTS 2

800 000

3 milijuna

NUTS 3

150 000

800 000

Ako za određenu razinu u razvrstavanju ne postoji administrativna razina odgovarajuće veličine u zemlju EU-a, ta će se razina formirati zbrajanjem odgovarajućeg broja manjih susjednih upravnih jedinica. Na taj način dobivene zbrojene jedinice čine „neupravnu razinu” na kojoj svaka neupravna jedinica mora poštivati prethodno navedene pragove broja stanovnika.

Trenutačno razvrstavanje sukladno NUTS-u, koje je na snazi od 1. siječnja 2015., navodi 98 regija na razini NUTS 1, 276 regija na razini NUTS 2 i 1 342 regije na razini NUTS 3. Uredbom (EU) br. 1319/2013 utvrđena je raspodjela na razine NUTS 1, 2 i 3 koja na snagu stupa 1. siječnja 2015.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. srpnja 2003.

POZADINA

  • Od 1970-ih godina, prvenstveno kako bi se procijenila razina podobnosti za Strukturne fondove Europske unije na temelju objektivnih, kvantitativnih kriterija, razvija sustav nazvan NUTS (Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku) kojim se njegov teritorij zemljopisno dijeli u svrhu izračuna regionalnih statistika.
  • Sve zemlje EU-a imaju vlastite sustave vlasti i upravnih tijela, od kojih su neki više centralizirani. Također se značajno razlikuju s obzirom na broj stanovnika, površinu i stupanj razvoja. Eurostat je razvio NUTS posebice imajući na umu tu različitost.
  • Za više informacija pogledati:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.– 41.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbi (EZ) br. 1059/2003 uključene su u izvorni tekst. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 11/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) o prijenosu vremenskog okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 5, 9.1.2008., str. 13. – 14.)

Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o Europskom statističkom programu za razdoblje 2013. – 17. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12. – 29.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.11.2016

Top