EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prehrambeni proizvodi životinjskog podrijetla – službene kontrole

This summary has been archived and will not be updated. See 'Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac' for an updated information about the subject.

Prehrambeni proizvodi životinjskog podrijetla – službene kontrole

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 854/2004 o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju posebna pravila za organiziranje službenih kontrola hrane namijenjene prehrani ljudi.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvom se za sve zemlje EU-a utvrđuju sljedeći zahtjevi:

  • Nacionalna tijela moraju dati odobrenje objektima koji se pridržavaju pravila EU-a o higijeni hrane te svakome od njih dodijeliti šifru kako bi se označile vrste uključenih proizvoda.
  • Subjekti u poslovanju s hranom moraju pružiti svu pomoć inspektorima koji obavljaju kontrole. To uključuje omogućivanje pristupa svim zgradama, zatraženoj dokumentaciji i evidenciji.
  • Nadzorni pregledi vezani uz primjenu dobre higijenske prakse moraju obuhvatiti najmanje pitanja poput konstrukcije, uređenja i održavanja prostora i opreme, suzbijanja štetočina, kontrole temperature i izobrazbu u području higijene.
  • Nadležno tijelo mora obaviti posebne postupke „koji se temelje na sustavu analize opasnosti i upravljanja kritičnim kontrolnim točkama” kako bi provjerilo zadovoljavaju li subjekti u poslovanju s hranom pravila EU-a o mikrobiološkim kriterijima te da su u skladu s pravilima koja se odnose na ostatke (rezidue), kontaminante i zabranjene tvari.
  • Inspektori provjeravaju pridržava li se osoblje mjerodavnih pravila u svim fazama proizvodnog procesa. Mogu ispitati zapise društva, uzimati uzorke za laboratorijsko ispitivanje i procijeniti bilo koji rizik koji može biti prisutan.

Zakonodavstvo obuhvaća različite vrste hrane:

  • Svježe meso: službeni veterinar mora obaviti posebne preglede prije i nakon usmrćivanja životinja u klaonicama, objektima za obradu divljači i postrojenjima u kojima se meso reže i priprema za prodaju.
  • Žive školjke: nacionalna tijela razvrstavaju područja iz kojih se sakupljaju/izlovljavaju školjkaši poput kamenica, dagnji i kunjki u skladu s čistoćom vode. Razvrstavanjem se utvrđuje mogu li se školjkaši prodavati izravno za ljudsku upotrebu ili možda najprije trebaju biti obrađeni u centru za pročišćavanje.
  • Proizvodi ribarstva: provode se redovite provjere higijenskih uvjeta ribarskih plovila, tržišta (burze riba i veletržnice), skladišnih i prijevoznih uvjeta te same ribe kada se iskrcava i prvi put prodaje.
  • Neobrađeno (tj. sirovo) mlijeko i mliječni proizvodi: kontrolama se potvrđuje je li udovoljeno zahtjevima za sirovo mlijeko i poštuju li se pravila o dobrobiti životinja i upotrebi veterinarskih lijekova.
  • Hrana se u EU-u može uvoziti samo iz zemalja i postrojenja koja pokažu da zadovoljavaju standarde EU-a.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. svibnja 2004.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.–320.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 854/2004 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 04.02.2016

Top