EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dobrobit životinja tijekom prijevoza – pravila EU-a

Dobrobit životinja tijekom prijevoza – pravila EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se uređuje prijevoz živih životinja između zemalja EU-a i osiguravaju pregledi životinja koje ulaze u EU ili iz njega izlaze. Detaljna pravila nastoje spriječiti ozljede ili nepotrebnu patnju životinja.

KLJUČNE TOČKE

Uredba postavlja sljedeće zahtjeve:

 • potrebne mjere u vezi prijevoza moraju se poduzeti unaprijed kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila duljina putovanja i zadovoljile potrebe životinja;
 • životinje moraju biti sposobne za putovanje;
 • prijevozna sredstva, te uređaji za utovar i istovar, moraju se projektirati, izraditi, održavati i njima se mora upravljati na način da se izbjegne ozljeđivanje i patnja životinja te osigura njihova sigurnost;
 • osoblje koje rukuje životinjama mora za to biti odgovarajuće obučeno te ne smije primjenjivati bilo kakav oblik nasilja;
 • prijevoz do odredišta mora se obaviti bez kašnjenja te uključivati redovite provjere dobrobiti životinja;
 • za životinje se mora osigurati dovoljna visina i podna površina;
 • voda, hrana i odmor moraju im se omogućiti po potrebi;
 • prijevoznici moraju:
  • imati ovlaštenje nadležnog nacionalnog tijela za sva putovanja dulja od 65 km;
  • imati isprave koje sadrže pojedinosti poput podataka o podrijetlu i vlasništvu životinja, njihovom odredištu i očekivanom trajanju putovanja;
  • osigurati pratitelja koji prati životinje, osim u slučaju kada se one prevoze u spremnicima s dovoljnim zalihama hrane i vode;
 • nacionalna tijela moraju pregledati i odobriti vozila i brodove koji se koriste za prijevoz životinja na dugim putovanjima kopnom i morem prije no što ih se smije koristiti;
 • skrbnici životinja i upravitelji sabirnih centara (poljoprivrednih gospodarstava, centara za sakupljanje i sajmova) moraju osigurati da se pravila i norme vezane za dobrobit životinja poštuju u različitim točkama polazišta, odredišta te tijekom prijevoza;
 • nacionalna tijela moraju zahtijevati od prijevoznika:
  • da imaju sjedište u zemlji EU-a;
  • da dokažu da imaju na raspolaganju dovoljno odgovarajućeg osoblja, opreme i operativnih postupaka;
  • da nisu ozbiljno povrijedili zakonodavstvo EU-a ili nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu životinja tijekom prethodne tri godine;
 • za duga putovanja između zemalja EU-a i do odredišta izvan EU-a:
  • prijevoznici moraju imati potrebna ovlaštenja, dokumentaciju, satelitski navigacijski sustav i krizne planove u slučaju nužde;
  • nacionalna tijela moraju obaviti provjere u mjestu polazišta te nasumično nakon toga;
 • u hitnom slučaju ili u slučaju nepoštivanja pravila vezanih uz dobrobit životinja, nacionalna tijela mogu inzistirati da prijevoznik:
  • promijeni vozača ili pratitelja;
  • privremeno popravi prijevozno sredstvo;
  • premjesti pošiljku u drugo vozilo;
  • vrati životinje u mjesto polaska;
  • istovari životinje i zadrži ih u prikladnom privremenom smještaju.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 25. siječnja 2005.

POZADINA

Za više informacija, pogledajte odjeljak „Dobrobit životinja – glavna dostignuća” na internetskoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1. – 44.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2004/544/EZ od 21. lipnja 2004. o potpisivanju Europske konvencije o zaštiti životinja tijekom međunarodnog prijevoza (SL L 241, 13.7.2004., str. 21.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ (SL L 174, 2.7.1997., str. 1.–6.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Provedbena odluka Komisije 2013/188/EU od 18. travnja 2013. o godišnjima izvješćima o nediskriminirajućim inspekcijskim pregledima izvršenim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka te o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2098) (SL L 111, 23.4.2013., str. 107.–114.)

Posljednje ažuriranje 18.04.2016

Top