EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radioaktivni otpad i istrošeno gorivo - pravila sigurnosti

Radioaktivni otpad i istrošeno gorivo - pravila sigurnosti

Direktiva 2011/70 - sigurno gospodarenje nuklearnim otpadom

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju:

načela vođenja nacionalnih politika o radioaktivnom otpadu i istrošenom gorivu koje nastaju iz civilnih nuklearnih djelatnosti,

raspon nacionalnih zakonodavstava, regulatornih i organizacijskih okvira,

pravila o odlaganju.

KLJUČNE TOČKE

Ova direktiva nalaže da nacionalne politike zemalja EU-a o radioaktivnom otpadu i istrošenom gorivu budu temeljene na sljedećim načelima:

nastajanje radioaktivnog otpada održava se na najmanjoj mogućoj razini,

sve faze nastajanja i gospodarenja međusobno su ovisne,

sigurnost je prioritet,

troškove svih sigurnosnih zahtjeva snose oni kod kojih su ti materijali nastali,

svi procesi donošenja odluka moraju se dokumentirati.

Svaka zemlja EU-a odgovorna je za gospodarenje vlastitim radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom.

Svaka vlada mora primijeniti nacionalno zakonodavstvo, regulatorni i organizacijski okvir za materijal koji uključuje:

nacionalni program gospodarenja,

mjere za sigurno gospodarenje,

sustav izdavanja odobrenja za djelatnosti gospodarenja,

mjere za jačanje sigurnosnih zahtjeva,

dodjeljivanje odgovornosti kod različitih faza gospodarenja,

javne informacije i sudjelovanje,

odgovarajuće financiranje.

Nacionalni program gospodarenja

Mora uključivati detalje o:

sveukupnim ciljevima politike s jasnim vremenskim okvirom,

popisu istrošenog goriva i radioaktivnog otpada s procjenama za buduće količine,

planovima za razdoblje nakon zatvaranja postrojenja za odlaganje,

dodjeljivanju odgovornosti za provedbu programa,

procjeni troškova provedbe nacionalnog programa,

programu(-ima) financiranja,

zaključenim sporazumima s drugim zemljama (unutar i izvan EU-a),

transparentnoj politici informiranja.

Nadležno regulatorno tijelo

Mora funkcionirati odvojeno od proizvođača i promotora radioaktivnog materijala i nuklearne energije.

Sustav izdavanja odobrenja

Poduzeća koja rukuju nuklearnim otpadom moraju se prijaviti za dobivanje odobrenja. Nakon toga imaju primarnu odgovornost za njegovo sigurno gospodarenje.

Kako bi dobilo odobrenje, poduzeće mora pokazati da može:

sigurno postaviti, raditi i razgraditi nuklearno postrojenje,

osigurati da je faza nakon zatvaranja postrojenja sigurna.

Povremeni pregledi

Svakih deset godina svaka zemlja mora organizirati samoocjenjivanje i međunarodni stručni pregled nacionalnog zakonodavstva, nadležnog regulatornog tijela i/ili nacionalnog programa kako bi osigurala da su u skladu s visokim sigurnosnim standardima.

Odlaganje

Radioaktivni otpad mora se odložiti u zemlji u kojoj je nastao, osim ako postoje sporazumi s drugim zemljama.

U slučaju da se otpad šalje u zemlju izvan EU-a, odgovornost za sigurnost ima zemlja EU-a u kojoj je taj otpad nastao. Ta zemlja mora osigurati da zemlja koja prima otpad:

ima sporazum s EU-om o pravilnom rukovanju radioaktivnim otpadom/istrošenim gorivom,

ima programe gospodarenja otpadom i odlaganja otpada koji su u skladu sa sigurnosnim zahtjevima ove direktive,

ima ovlaštena postrojenja koja su u funkciji prije otpremanja materijala.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 22. kolovoza 2011.

POZADINA

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2011/70/Euratom

22.8.2011.

23.8.2013.

SL L 199, 2.8.2011., str. 48.-56.

Posljednje ažuriranje 16.09.2015

Top