EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora

Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/28/EZ – promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Ova direktiva, koja izmjenjuje i stavlja izvan snage ranije direktive 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, stvara zajednički skup pravila za uporabu obnovljive energije u EU-u kako bi ograničila emisije stakleničkih plinova i promicala čišći prijevoz.
 • Postavlja nacionalno obvezujuće ciljeve za sve države EU-a s glavnim ciljem ostvarivanja 20 %-tnog udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije u EU-u i 10 %-tnog udjela energije posebno u sektoru prometa do 2020. (oboje mjereno u obliku bruto konačne potrošnje energije, tj. ukupne potrošene energije iz svih izvora, uključujući obnovljive izvore).

KLJUČNE TOČKE

 • Svaka država EU-a mora izraditi nacionalni akcijski plan za 2020., utvrđujući način na koji postići nacionalni cilj za obnovljive izvore energije u bruto konačnoj potrošnji energije, kao i 10 %-tni cilj za obnovljive izvore energije u prometu.
 • Kako bi pomogle u ostvarivanju ciljeva na financijski isplativ način, države EU-a mogu razmjenjivati energiju iz obnovljivih izvora*. U svrhu postizanja njihovih akcijskih planova, države EU-a također mogu primati obnovljivu energiju iz država izvan EU-a, ako se energija troši unutar EU-a i ako je proizvedena u modernim/učinkovitim postrojenjima.
 • Svaka država EU-a mora biti u mogućnosti jamčiti podrijetlo električne energije, grijanja i hlađenja proizvedenih iz obnovljivih izvora energije.
 • Države EU-a trebale bi graditi potrebnu infrastrukturu za uporabu obnovljivih izvora energije u sektoru prometa.

Direktiva (EU) 2015/1513 mijenja i dopunjuje Direktive 2009/28/EZ i 98/70/EZ, pravo EU-a o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva. Između ostalog, za cilj ima početak prijelaza s konvencionalnih* (prva generacija) biogoriva na napredna* (druga generacija) biogoriva koja donose značajno smanjenje stakleničkih plinova. Uvodi maksimalan iznos od 7 % za konvencionalna biogoriva za izračun za ciljeve direktive o energiji iz obnovljivih izvora za konačnu potrošnju energije u prijevozu do 2020. godine.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 25. lipnja 2009. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 5. prosinca 2010.

POZADINA

 • Ova direktiva provodi jedan od 20-20-20 ciljeva Energetsko-klimatskog paketa za 2020. EU-a. Druga su dva cilja:
  • smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20 % razine iz 1990.; i
  • poboljšati energetsku učinkovitost za 20 %.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Energija iz obnovljivih izvora: energija iz nefosilnih izvora, u što se ubrajaju vjetroenergija, solarna energija, hidroenergija, biomasa, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda (npr. metan).

Konvencionalna biogoriva: izrađena od usjeva hrane, kao što su šećer, škrob i biljna ulja. Izrađuju se od zemlje koristeći sirovine koje se također mogu koristiti za hranu i hranu za životinje.

Napredna biogoriva: izrađena od izvora koji se ne natječu izravno s usjevima hrane i stočne hrane, poput otpada i poljoprivrednih otpadaka.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.-62.)

Sukcesivne izmjene i dopune te ispravci Direktive 2009/28/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.-68.)

Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.02.2017

Top