EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2020.: Odluka o podjeli napora

Odluka o podjeli napora (ESD) utvrđuje obvezujuće godišnje ciljeve emisije stakleničkih plinova za Europsku uniju (EU) za razdoblje 2013. - 2020. Ovi ciljevi odnose se na emisiju iz većine sektora koji nisu uključeni u sustav EU-a trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS), kao što su promet (osim zrakoplovstva i međunarodnog pomorskog prometa), zgrade, poljoprivreda i otpad.

DOKUMENT

Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine

SAŽETAK

Odluka o podjeli napora (ESD) utvrđuje obvezujuće godišnje ciljeve emisije stakleničkih plinova za Europsku uniju (EU) za razdoblje 2013. - 2020. Ovi ciljevi odnose se na emisiju iz većine sektora koji nisu uključeni u sustav EU-a trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS), kao što su promet (osim zrakoplovstva i međunarodnog pomorskog prometa), zgrade, poljoprivreda i otpad.

Odluka o podjeli napora dio je niza politika i mjera o klimatskim promjenama i energiji - poznatih pod nazivom klimatsko-energetski paket - koji će pomoći u prelasku Europe na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika i povećanju sigurnosti njegove energije.

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Odluka o podjeli napora postavlja nacionalne kvote emisija za 2020., izražene u postotku promjena razina emisija od 2005. godine. Također, popravlja iznos tona emisije stakleničkih plinova koje svaka država EU-a smije emitirati svake godine od 2013. do 2020. godine u sektorima koje obuhvaća ova Odluka.

KLJUČNE TOČKE

 • Kvote emisija za 2020. godinu postavljene su na temelju relativnog bogatstva država EU-a (mjereno bruto nacionalnim prihodom - BDP po glavi stanovnika). Kreću se od 20 % smanjenja emisije do 2020. (od razina iz 2005.) za najbogatije zemlje EU-a do 20 % povećanja za najmanje bogatu - Bugarsku.
 • Kako bi se osigurao siguran napredak prema kvoti iz 2020., ESD također popravlja granicu emisije stakleničkih plinova (GHG) za svaku državu i za svaku godinu. Te se granice nazivaju godišnje emisijske kvote (AEA).
 • Istovremeno, fleksibilnost kvota dozvoljava državama EU-a da na isplativ način smanje emisije: Države EU-a smiju posuditi 5 % svojih godišnjih emisijskih kvota iz sljedeće godine i kupiti ih od druge države EU-a ili pak kupiti jedinice iz određenih projekata, na primjer iz projekta koji pomaže najmanje razvijenim državama u smanjenju emisija. U slučaju da neka država EU-a smanji emisije više no što je potrebno, time premašujući svoju kvotu za tu godinu, može višak staviti u banku za kasniju upotrebu (do 2020.) ili ga prodati drugim državama EU-a.
 • Svaka država mora svake godine izvijestiti Komisiju o svojim emisijama i napretku prema svojim kvotama.
 • U slučaju da neka zemlja u jednoj godini emitira više stakleničkih plinova nego što joj je dozvoljeno, mora obavijestiti Komisiju o načinu na koji će se „vratiti na pravi put” i mora platiti „naknadu” u obliku strože kvote emisija za sljedeću godinu.

OTKADA ĆE SE DIREKTIVA PRIMJENJIVATI?

Od 2013. do 2020.

POZADINA

U borbi protiv globalnog zatopljenja, Europska unija (EU) obvezala se da će smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 20 % do 2020. godine u usporedbi s 1990. godinom. Kako bi postigao taj cilj, EU je donio 2 glavna zakona:

 • 1.

  Sustav EU-a trgovanja emisijama, koji pokriva više od 11 000 elektrana i industrijskih postrojenja, kao i zračne linije i

 • 2.

  Odluku o podjeli napora (EDS), koja obvezuje svaku od 28 zemalja članica da određenim udjelom doprinese ukupnom cilju EU-a smanjenja od 20 %. To se odvija kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova u većini sektora, ne uključujući sustav EU-a trgovanja emisijama (EU ETS).

Za dodatne informacije, posjetite web stranicu Europske komisije o Odluci o podjeli napora.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka br. 406/2009/EZ

25.6.2009.

-

SL L 140 od 5.6.2009., str. 136.-148.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list L 90 od 28.3.2013., str. 106.-110.).

Provedbena Odluka Komisije 2013/634/EU od 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. - 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. (Službeni list L 292 od 1.11.2013., str. 19.-22.).

Posljednje ažuriranje 26.03.2015

Top