EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Borba EU-a za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Borba EU-a za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

SAŽETAK DOKUMENTA:

Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti – COM(2010) završna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Uspostavlja Europsku platformu za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, jednu od ključnih inicijativa strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Utvrđuje načine na koji različite politike i konkretna djelovanja mogu do 2020. pridonijeti postizanju cilja spašavanja barem 20 milijuna ljudi od siromaštva i socijalne isključenosti.

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Platforma je osmišljena u svrhu stvaranja partnerstva između različitih grupacija u društvu uključujući nacionalne vlade, institucije EU-a, regionalne i lokalne vlasti, NVO-ove te osobe koje su siromašne.

Njihovo je partnerstvo usmjereno na razvijanje pristupa diljem EU-a u svim područjima povezanima sa socijalnim uključivanjem, osobito:

pristupa zapošljavanju procjenom nacionalnih strategija za postizanje uključenosti i europske strategije za razvijanje poslova i vještina radnika;

pristupa osnovnim službama i socijalnoj zaštiti, osobito u kontekstu stanovništva koje stari te povećanja socijalne isključenosti;

obrazovanja i mladih radi smanjivanja ranog prekida školovanja i nejednakosti u području obrazovanja;

gospodarske i socijalne integracije migranata donošenjem nove europske strategije;

rješavanja diskriminacije, osobito manjina, osoba s invaliditetom i beskućnika, ali i poboljšanja financijske neovisnosti i jednakosti spolova;

pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, mrežnim uslugama, kao i financijskim (osnovne bankovne usluge) i energetskim uslugama (rasvjeta i grijanje).

Pet područja djelovanja:

1.

Djelovanje u svrhu suzbijanja siromaštva diljem svih područja politika, ali osobito u područjima tržišta rada, minimalne dohodovne potpore, zdravstvene zaštite, obrazovanja i stanovanja.

2.

Bolje iskorištavanje sredstava EU-a, uključujući strukturne fondove, u svrhu pružanja potpore socijalnoj uključenosti.

3.

Opsežno ispitivanje i procjena što funkcionira, a što ne funkcionira u politikama društvenih inovacija (načini i instrumenti koji se upotrebljavaju za rješavanje socijalnih pitanja) prije njihove šire primjene.

4.

Djelovanje u partnerstvu s NVO-ovima i interesnim skupinama radi učinkovitije potpore primjene reforma socijalne politike.

5.

Poboljšanje koordinacije politika među zemljama EU-a upotrebom otvorene metode koordinacije za socijalnu zaštitu i socijalno uključivanje (socijalni OMK) i osobito Odbora za socijalnu zaštitu.

Ključno djelovanje

Sve zemlje EU-a uspostavile su nacionalne ciljeve i politike za razvoj imajući na umu ciljeve strategije Europa 2020. Komisija te ciljeve nadzire putem godišnjeg ciklusa koordinacije gospodarske politike pod nazivom europski semestar. Zatim donosi preporuke za narednih 12–18 mjeseci.

Napredak u pet područja djelovanja bilježi se na ljestvicama pokazatelja. Od srpnja 2013. godine dovršene su 23 od 64 inicijative Komisije. One uključuju:

Preporuku Komisije zemljama EU-a u odnosu na pojednostavnjivanje bankovnih usluga; i

Preporuku Vijeća o politikama za smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja.

Trenutačno djelovanje uključuje pokretanje Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje i osiguravanje da se ciljevi smanjenja siromaštva i socijalne uključenosti zadrže u Obzoru 2020., okvirnom programu za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.–2020.

POZADINA

Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija – Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti Europski okvir za socijalnu i teritorijalnu koheziju (COM(2010) 758 završna verzija od 16. prosinca 2010.)

Posljednje ažuriranje 15.10.2015

Top