EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa 2020.: strategija Europske unije za rast i zapošljavanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2010) 2020 final) – Europa 2020.: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

ČEMU SLUŽI STRATEGIJA EUROPA 2020.?

Cilj strategije Europa 2020. jest osigurati da gospodarski oporavak Europske unije (EU) nakon gospodarske i financijske krize podržava niz reformi kako bi se izgradili čvrsti temelji za rast i stvaranje radnih mjesta do 2020. Baveći se strukturnim slabostima gospodarstva EU-a te gospodarskim i socijalnim pitanjima, strategija u obzir uzima i dugoročne izazove globalizacije, pritiska na resurse i starenje.

KLJUČNE TOČKE

 • Strategija Europa 2020. trebala bi EU-u omogućiti postizanje rasta koji je:
  • pametan, razvojem znanja i inovacija;
  • održiv, temeljen na zelenijem, resursno učinkovitijem i konkurentnijem gospodarstvu;
  • uključiv, usmjeren jačanju zapošljavanja te socijalne i teritorijalne kohezije.
 • EU si je zadao pet glavnih ciljeva kako bi se ova ambicija ostvarila do 2020.:
  • povećanje stope zaposlenosti stanovništva u dobi od 20 do 64 godina na najmanje 75 %;
  • ulaganje 3 % bruto domaćeg proizvoda u istraživanje i razvoj;
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 20 %, povećanje udjela obnovljivih energija na 20 % i povećanje energetske učinkovitosti za 20 %;
  • smanjenje stope napuštanja školovanja na manje od 10 % i povećanje udjela tercijarnih diploma na najmanje 40 %;
  • smanjenje broja ljudi kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost za 20 milijuna.
 • Ciljeve strategije Europa 2020. također podržava sedam vodećih inicijativa na europskoj razini i u zemljama EU-a: Unija inovacija; Mladi u pokretu; Digitalna agenda za Europu; Učinkovito iskorištavanje resursa u Europi; industrijska politika za doba globalizacije; program za nove kvalifikacije i radna mjesta i Europska platforma za borbu protiv siromaštva.
 • Na europskoj su razini jedinstveno tržište, proračun EU-a i europska vanjska politika dodatne poluge u postizanju ciljeva strategije Europa 2020.

Provedba strategije u sklopu Europskog semestra

 • Strategija Europa 2020. provodi se kroz opće smjernice ekonomskih politika zemalja EU-a i EU-a (Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184) i smjernice za politike zapošljavanja zemalja EU-a (Odluka Vijeća (EU) 2015/1848)
 • Zemlje EU-a pozvane su ciljeve strategije Europa 2020. prevesti u nacionalne ciljeve. Svake godine u travnju objavljuju svoje programe nacionalnih reformi u kojima navode mjere poduzete za postizanje tih nacionalnih ciljeva.
 • Europska komisija odgovorna je za praćenje napretka. Prezentira pregled godišnjeg rasta, procjenjuje reformske agende zemalja EU-a i podnosi posebne preporuke za svaku zemlju.

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije – Europa 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Provjera napretka strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Mjere za stabilnost, rast i zapošljavanje (COM (2012) 299 final, 30.5.2012)

Zaključci Europskog vijeća iz Bruxellesa od 25. i 26. ožujka 2010.

Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184 od 14. srpnja 2015. o općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Europske unije (SL L 192 od 18.7.2015., str. 27.–31.)

Odluka Vijeća (EU) 2015/1848 od 5. listopada 2015. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2015. (SL L 268, 15.10.2015., str. 28.–32.)

Posljednje ažuriranje 07.02.2017

Top