EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistički podaci o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu

Statistički podaci o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1338/2008 o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Ovom Uredbom uspostavljaju se pravila o načinu prikupljanja i predstavljanja statističkih podataka o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu kako bi se pružili usporedivi podaci diljem svih zemalja EU-a.

To će pomoći EU-u u izradi učinkovitije politike o javnom zdravlju i podržat će nacionalne strategije u ovom polju.

KLJUČNE TOČKE

Statistički podaci koje prikupe zemlje EU-a, Lihtenštajn, Island i Norveška šalju se statističkom uredu EU-a, Eurostatu.

Prikupljaju se statistički podaci o sljedećim temama:

 • zdravlje i čimbenici koji utječu na njega:
  • shvaćanja zdravlja;
  • fizičko i mentalno funkcioniranje i invaliditet;
  • morbiditet* stope, razdijeljene prema dijagnozi;
  • nezgode i ozljede;
  • stil života (fizička aktivnost, prehrana, pušenje, uživanje alkohola i droga itd.) te okolišni, socijalni i profesionalni čimbenici;
  • dostupnost i korištenje ustanova zdravstvene zaštite;
  • demografske i socioekonomske informacije o pojedincima;
 • zdravstvena zaštita:
  • ustanove;
  • osoblje;
  • trošak i financiranje;
 • uzroci smrti:
  • značajke pokojnika;
  • regija;
  • glavni uzroci smrti;
 • nesreće na radu, profesionalne bolesti i drugi zdravstveni problemi i bolesti povezani s radom:
  • osoba u pitanju;
  • nesreća ili bolest te njezina ozbiljnost;
  • organizacija i radno mjesto;
  • uključeni uzroci i čimbenici.

Uredbu (EZ) br. 1338/2008 pratilo je nekoliko provedbenih uredbi kojima su se uspostavljala detaljnija pravila i postupci o drugim aspektima prikupljanja zdravstvenih statističkih podataka:

 • Uredba (EU) br. 328/2011 – registrirane smrti i mrtvorođenja u svakoj zemlji EU-a;
 • Uredba (EU) 349/2011 – prikupljanje statističkih podataka o nezgodama na radu;
 • Uredba (EU) br. 141/2013 — Europska anketa o zdravlju;
 • Uredba (EU) 2015/359 – popisivanje statističkih podataka o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. siječnja 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Morbiditet: prevalencija bolesti ili specifične bolesti na zemljopisnom području.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.–81.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998., str. 3.–7.)

Sukcesivne izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Komisije (EU) br. 328/2011 od 5. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu u pogledu statističkih podataka o uzrocima smrti (SL L 90, 6.4.2011., str. 22.–24.)

Uredba Komisije (EU) br. 349/2011 od 11. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, glede statističkih podataka o nesrećama na radu (SL L 97, 12.4.2011., str. 3.–8.)

Uredba Komisije (EU) br. 141/2013 od 19. veljače 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS) (SL L 47, 20.2.2013., str. 20.–48.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) 2015/359 od 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (SL L 62, 6.3.2015., str. 6.–15.)

Posljednje ažuriranje 29.09.2015

Top