EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program obrazovanja i vještina za mlade ljude

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Program obrazovanja i vještina za mlade ljude

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2010) 477 final) – Mladi u pokretu – oslobađanje potencijala mladih ljudi kako bi se u Europskoj uniji postigao pametan, održiv i uključiv rast

KOJI JE CILJ OVE KOMUNIKACIJE?

Njome se želi donijeti sveobuhvatan paket političkih inicijativa o obrazovanju i zapošljavanju mladih ljudi u Europskoj uniji (EU). Inicijativa je poznata pod nazivom Mladi u pokretu, a dio je strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

KLJUČNE TOČKE

  • Svrha inicijative Mladi u pokretu jest ojačati nekoliko postojećih mjera u korist mladih ljudi, kao i predstaviti neke nove mjere. Te će se mjere provoditi na nacionalnoj razini i na razini EU-a financijskom potporom iz relevantnih programa EU-a i strukturnih fondova.
  • Jedna nova inicijativa (iz 2013.) jest Jamstvo za mlade, čiji je cilj svim ljudima mlađima od 25 godina osigurati kvalitetnu ponudu za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili pripravništvo u roku od četiri mjeseca od gubitka prethodnog zaposlenja ili završetka školovanja.
  • Dodatni fokus inicijative Mladi u pokretu jest na mogućnosti mladih Europljana da studiraju i uče u inozemstvu. Program razmjene Erasmus+ pomaže u ostvarenju navedenoga.
  • Mreža savjetnika za zapošljavanje EURES i javne službe za zapošljavanje u zemljama EU-a usmjerene su poboljšanju mogućnosti da mladi ljudi pronađu poslove diljem Europe. Inicijativa Europass također služi cilju stvaranjem standardizirane mape vještina i kvalifikacija kako bi se tražiteljima posla pomoglo da nađu posao bilo gdje u EU-u.
  • Europski monitor slobodnih radnih mjesta također podržava inicijativu Mladi u pokretu praćenjem zahtjeva profesija.
  • Osovina Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo programa EaSi cilja pomoći mladim poduzetnicima pri pokretanju i širenju poslovanja.
  • Ostale inicijative, kao što su modernizacija visokog obrazovanja u EU-u, razvoj Strateškog inovacijskog programa na razini EU-a te unaprjeđenje međusektorskih pristupa u skladu s pitanjima i potrebama mladih ljudi, pridonose ciljevima inicijative Mladi u pokretu.

POZADINA

Kako bi se ispunio cilj strategije Europa 2020. o povećanju opće stope zaposlenosti osoba u dobi od 20 do 64 godina na 75 %, ključno je smanjiti visoku stopu nezaposlenosti mladih ljudi. U 2014. godini nezaposleno je bilo gotovo pet milijuna mladih ljudi (mlađih od 25 godina). Navedeno predstavlja stopu nezaposlenosti od 21,7 %, više od dvaput veću od stope nezaposlenosti odraslih. Nadalje, 7,5 % Europljana u dobi od 15 do 24 godina nisu nikada ni bili zaposleni te nisu završili obrazovanje ili obuku.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Mladi u pokretu – Inicijativa za oslobađanje potencijala mladih ljudi kako bi se u Europskoj uniji postigao pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 477 final, 15.9.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Zaključci Vijeća od 19. studenoga 2010. o inicijativi „Mladi u pokretu” – integrirani pristup kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi (SL C 326, 3.12.2010., str. 9.–11.)

Preporuka Vijeća od 28. lipnja 2011. – „Mladi u pokretu” – promicanje mobilnosti učenja za mlade (SL C 199, 7.7.2011., str. 1.–5.)

Posljednje ažuriranje 20.10.2016

Top