EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suradnja EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)

Suradnja EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Zaključci Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OVI ZAKLJUČCI?

 • Pružaju strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine.
 • Nastavljaju se na postignuća prethodne inicijative u području obrazovanja i osposobljavanja 2010. (ET 2010.) te utvrđuju četiri strateška cilja kako bi svim građanima omogućili da ostvare svoj puni potencijal te u Europi stvorili održiv gospodarski prosperitet.

KLJUČNE TOČKE

 • Četiri strateška cilja jesu:
  • 1.

   cjeloživotno obrazovanje i mobilnost trebaju postati stvarnost, dok bi obrazovni sustav i sustav strukovnog osposobljavanja trebali bolje reagirati na promjenu i na vanjski svijet;

  • 2.

   treba poboljšati kvalitetu i učinkovitost obrazovanja i osposobljavanja obraćajući više pozornosti na podizanje razina osnovnih vještina poput pismenosti i matematičke pismenosti te čineći matematiku, znanost i tehnologiju privlačnijima i jačajući jezične sposobnosti;

  • 3.

   treba promicati jednakost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo kako bi svi građani, neovisno o svojim osobnim, socijalnim ili ekonomskim okolnostima, tijekom cijelog života mogli nastaviti razvijati vještine potrebne za određeni posao;

  • 4.

   na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja treba poticati kreativnost i inovativnost, uključujući poduzetništvo, jer su oni ključni pokretači održivog ekonomskog razvoja. Posebice treba pomoći pojedincima kako bi postali digitalno kompetentni te razvili inicijativu, poduzetništvo i kulturnu svijest.

 • Europska suradnja u sklopu okvira ET 2020. u obliku je razmjene informacija i iskustava o pitanjima koja su zajednička sustavima obrazovanja i osposobljavanja europskih zemalja. To uključuje:
  • suradničko učenje;
  • povremeno praćenje i izvješćivanje; te
  • zajedničke referentne alate.
 • Utvrđene su različite referentne vrijednosti i pokazatelji za mjerenje napretka ostvarenoga prema različitim ciljevima.
 • Europska komisija prati općeniti napredak te, u suradnji s nacionalnim tijelima, razmatra kako unaprijediti pokazatelje.
 • Razdoblje do 2020. godine podijeljeno je u nizove radnih ciklusa. Za razdoblje 2016.–2020. utvrđeni su novi prioriteti za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja. To je učinjeno u obliku zajedničkog izvješća koje su u studenome 2015. donijeli i Vijeće ministara obrazovanja i Komisija.

Šest prioriteta za razdoblje 2016.–2020. jesu:

 • relevantne i visokokvalitetne vještine i kompetencije za zapošljivost, inovativnost, aktivno građanstvo i dobrobit (npr. kreativnost, osjećaj za inicijativu i kritičko razmišljanje);
 • uključivo obrazovanje (npr. uključujući sve veću raznolikost učenika), jednakost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija (npr. uzajamno poštovanje i demokratske vrijednosti);
 • otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući potpuno prihvaćanje digitalnog doba;
 • snažna potpora za nastavnike (npr. poboljšani procesi zapošljavanja, odabira i osposobljavanja kao i trajno stručno usavršavanje);
 • transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija radi olakšavanja mobilnosti u svrhu učenja te mobilnosti radne snage (npr. Europskim referentnim okvirom za kvalitetu);
 • održivo ulaganje (uključujući istraživanje potencijala Plana ulaganja za Europu), djelotvornost i učinkovitost sustavâ za obrazovanje i osposobljavanje.

POZADINA

Prema članku 14. Povelje EU-a o temeljnim pravima, „Svatko ima pravo na obrazovanje i na pristup strukovnom i trajnom osposobljavanju”.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europske komisije Strateški okvir – obrazovanje i osposobljavanje 2020.

DOKUMENT

Zaključci Vijeća od 12. svibnja 2009. o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (SL C 119 od 28.5.2009., str. 2.–10.)

VEZANI DOKUMENT

Zajedničko izvješće Vijeća i Komisije za 2012. godinu o provedbi Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) – „Obrazovanje i osposobljavanje u pametnoj, održivoj i uključivoj Europi” (SL C 70, 8.3.2012., str. 9.–18.)

Zajedničko izvješće Vijeća i Komisije za 2015. o provedbi strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) – Novi prioriteti za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (SL C 417, 15.12.2015., str. 25.–35.)

Posljednje ažuriranje 29.02.2016

Top