EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Milenijski razvojni ciljevi (MDG)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Milenijski razvojni ciljevi (MDG)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Akcijski plan EU-u za potporu milenijskim razvojnim ciljevima u 12 točaka – COM(2010) 159 konačna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Kako bi pomogla u ubrzanom napretku prema postizanju milenijskih razvojnih ciljeva (MDG) do 2015. godine, Europska komisija iznijela je 2010. godine srednjoročni akcijski plan u 12 točaka.

KLJUČNE TOČKE

Postizanje obveza službene razvojne pomoći

Kako bi se ispoštovala obveza povećanja službene razvojne pomoći (ODA) EU-a na 0,7 % bruto nacionalnog dohotka (BND) do 2015. godine, Komisija je predložila:

utvrđivanje godišnjih akcijskih planova radi optimizacije provedbe razvojne pomoći;

jačanje mehanizma odgovornosti EU-a na temelju procjene razvojne pomoći;

da zemlje EU-a donesu nacionalno zakonodavstvo za postavljanje ciljeva razvojne pomoći.

Također je pozvala ostale međunarodne donatore da povećaju svoj doprinos u skladu s ODA-om EU-a.

Poboljšanje učinkovitosti pomoći

S ciljem osnaživanja učinkovitosti razvojne pomoći i koordinacije različitih uključenih dionika, Komisija je posebice predložila:

progresivnu upotrebu zajedničkog okvira programiranja i jedan ciklus programiranja za EU i zemlje EU-a do 2013.;

uvođenje Operativnog okvira za učinkovitost pomoći, podjelu rada, transparentnost financiranja, zajedničku odgovornost EU-a i zemalja u razvoju;

poticanje ostalih donatora da slijede načela učinkovitosti.

Akcijski plan za ubrzavanje napretka prema ostvarivanju MDG-ova

Da bi ubrzala napredak prema ostvarivanju MDG-ova, Komisija je predložila da EU i zemlje EU-a:

kao prioritet ciljaju zemlje i populacije koje su najviše udaljene od ostvarivanja MDG-ova;

ciljaju MDG-ove koji su najviše udaljeni od ostvarivanja i poboljšaju učinak europskih sektorskih politika (npr. zdravlje, obrazovanje, sigurnost hrane i ravnopravnost spolova);

potiču vlasništvo partnerskih zemalja nad MDG-ovima (npr. integriranjem MDG-ova u vlastite razvojne strategije i unaprjeđenjem kvalitete statistike);

donesu program rada kako bi osigurale dosljednost među politikama EU-a koje će vjerojatno utjecati na partnerske zemlje (npr. u ključnim područjima trgovine i financija, klimatskih promjena, sigurnosti hrane, migracija i sigurnosti);

promiču mobilizaciju domaćih resursa, posebice kroz bolje nacionalno i međunarodno upravljanje porezom i jačanje poreznih sustava partnerskih zemalja;

promiču regionalnu integraciju i trgovinu, koji potiču rast i poslove;

utvrde i promiču inovativne izvore financiranja, uključujući putem javno-privatnih partnerstva, kako bi se osigurali stabilni prihodi za održiv razvoj;

podrže strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena u partnerskim zemljama (npr. promicanjem suradnje, istraživanja i pristupa zelenim tehnologijama);

stvaraju uvjete dugoročne sigurnosti (većina zemalja koja kasni s ostvarivanjem MDG-ova krhka je zbog oružanih sukoba);

daju novi impuls reformi međunarodne upravljačke strukture (tj. unaprijede učinkovitost i legitimnost procesa boljim uključivanjem najsiromašnijih zemalja čiji su interesi često marginalizirani).

Postignuća

Mjere EU-a i zemalja EU-a iznjedrile su neke pozitivne rezultate. Međutim, u nekim slučajevima njihovi rezultati nisu postigli ciljeve.

Iznimno siromaštvo i glad

Globalno je iznimno siromaštvo prepolovljeno do 2010. godine, pet godina prije rasporeda, te je otada u opadanju. Neovisno o tome, 836 milijuna ljudi i dalje živi u iznimnom siromaštvu. Udio ljudi koji pate od gladi prepolovljen je u 72 od 129 zemalja. Od gladi još uvijek pati 795 milijuna ljudi, dvije milijarde ljudi od loše prehrane, a četvrtina djece od usporenog rasta.

Univerzalno osnovnoškolsko obrazovanje

U usporedbi s 2000. godinom, broj djece bez škole gotovo se prepolovio. Stope pismenosti za mlade ljude u dobi od 15 godina do 24 godine povećale su se s 83 % iz 1990. godine na projiciranih 91 % u 2015. godini. Tome je doprinijela potpora EU-a te je rezultirala poboljšanjima na svim drugim razinama obrazovanja.

Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena

Određeni je napredak vidljiv u postizanju ravnopravnosti spolova te osnaživanju djevojaka i žena. Međutim, kršenja ženskih prava postojana su, a u nekim slučajevima i bez presedana. Razlika među spolovima još je veća kad se neravnopravnost spolova kombinira s ostalim oblicima isključenja poput invaliditeta, dobi, kaste, etničke pripadnosti, seksualne pripadnosti, zemljopisne udaljenosti ili vjere.

Smrtnost djece

Procjene govore da se dnevno i dalje bilježi 16 000 smrtnih slučajeva. Stope smrtnosti za djecu mlađu od šest godina prepolovile su se od 1990. godine, s 90 smrtnih slučajeva na projicirana 43 smrtna slučaja na 1000 živorođene djece 2015. godine. Najsiromašnija kućanstva bilježe veće smanjenje u odnosu na najbogatija kućanstva u svim regijama. Neovisno o tome, napredak nije dostatan za postizanje cilja smanjenja za dvije trećine smrti 2015 godine.

Zdravlje majki

Omjer smrtnosti u 2015. godini gotovo se prepolovio u odnosu na onaj iz 1990. godine. Neovisno o tome, postignuća i dalje ne dostižu cilj MDG-a o smanjenju omjera za tri četvrtine do 2015. godine.

HIV/SIDA, malarija i tuberkuloza (TB)

Broj smrti uzrokovanih HIV-om/SIDOM, tuberkulozom i malarijom smanjio se za 40 % od 2000. godine.

Ekološka održivost

Ciljevi o pristupu poboljšanoj opskrbi vodom i o smanjenom broju ljudi koji žive u sirotinjskim četvrtima ostvareni su prije roka. Međutim, gubitak ekoloških izvora i biološke raznolikosti nije zaustavljen.

Razvoj globalnog partnerstva za razvoj

Napredak ostvaren od 1990. je dobar. Razine razvojne pomoći povećale su se za 66 % u 2014. godini u usporedbi s 2000. godinom. U istom se razdoblju povećao pristup zemalja u razvoju tržištima.

POZADINA

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za potporu milenijskim razvojnim ciljevima u 12 točaka (COM(2010) 159 konačna verzija od 21.4.2010.)

Posljednje ažuriranje 13.01.2016

Top