EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum između EU-a i Međunarodnog kaznenog suda (MKS)

Sporazum između EU-a i Međunarodnog kaznenog suda (MKS)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2006/313/ZVSP o sklapanju Sporazuma između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije o suradnji i pomoći

Sporazum između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije o suradnji i pomoći

Odluka 2011/168/ZVSP o Međunarodnom kaznenom sudu

KOJI JE CILJ OVIH ODLUKA I SPORAZUMA?

 • Odlukom 2006/313/ZVSP u ime EU-a odobren je Sporazum između MKS-a i EU o suradnji i pomoći.
 • Sporazum definira uvjete suradnje i pomoći između EU-a i MKS-a. Sporazum obvezuje EU, a ne zemlje EU-a.
 • Odlukom 2011/168/ZVSP želi se unaprijediti univerzalna potpora Rimskom statutu, odnosno ugovoru o osnivanju MKS-a, kako bi se očuvala cjelovitost Rimskog statuta, podržala neovisnost MKS-a i njegovo učinkovito i djelotvorno funkcioniranje, podržala suradnja s MKS-om i podržala provedba načela komplementarnosti*.
 • Odlukom 2011/168/ZVSP ukida se Zajedničko stajalište 2003/444/ZVSP.

KLJUČNE TOČKE

Vijeće EU-a i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku odgovorni su za koordinaciju mjera koje su poduzeli EU i zemlje EU-a za provedbu članaka 2. do 5. Odluke 2011/168/ZVSP, posebno o tri sljedeća pitanja:

Poboljšanje univerzalne potpore

 • EU i zemlje EU-a doprinose cilju što šireg sudjelovanja u Rimskom statutu postavljanjem pitanja u pregovorima i političkom dijalogu sa zemljama koje nisu članice EU-a (treće zemlje) ili regionalnim organizacijama; i/ili prihvaćanjem inicijativa koje promiču vrijednosti, načela i pravila Rimskog statuta.
 • EU i njegove zemlje surađuju sa zainteresiranim zemljama, međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama kako bi poboljšali univerzalnu potporu.
 • Zemlje EU-a sa zainteresiranim zemljama razmjenjuju svoja iskustva u vezi s provedbom Statuta. Štoviše, EU i zemlje EU-a doprinose zakonodavnom radu potrebnom za sudjelovanje i provedbu Rimskog statuta od strane trećih zemalja.

Jamčenje neovisnosti MKS-a

Kako bi se zajamčila neovisnost MKS-a, EU i njegove zemlje:

 • potiču zemlje stranke da uplate svoj doprinos proračunu MKS-a;
 • potiču pristupanje Sporazumu o povlasticama i imunitetima MKS-a i njegovu ratifikaciju;
 • podržavaju razvoj osposobljavanja i pomoći za suce, državne odvjetnike, dužnosnike i branitelje u radu povezanom s MKS-om.

Podržavanje učinkovitog rada

 • EU i zemlje EU-a pomno prate razvoj suradnje s MKS-om. Oni mogu sklopiti ad hoc dogovore ili sporazume kojima će podržati učinkovito funkcioniranje MKS-a. To je slučaj Sporazuma između EU-a i MKS-a o suradnji i pomoći.
 • EU i zemlje EU-a poduzimaju mjere kako bi osigurali punu suradnju trećih zemalja s MKS-om, uključujući žurno izvršenje uhidbenih naloga.
 • Odgovor EU-a iz 2013. na nesuradnju trećih zemalja s MKS-om usmjeren je na to kako bi se EU i zemlje EU-a trebale odnositi prema nesuradnji.

Akcijski plan

Akcijski plan za praćenje Odluke 2011/168/ZVSP usredotočen je na:

 • koordinaciju aktivnosti EU-a radi provedbe ciljeva Odluke,
 • univerzalnost i cjelovitost Rimskog statuta,
 • neovisnost MKS-a,
 • suradnju s MKS-om, i
 • provedbu načela komplementarnosti.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. svibnja 2006.

POZADINA

MKS je prvi i jedini stalni međunarodni kazneni sud na svijetu, sa sjedištem u Haagu (Nizozemska). MKS istražuje i, kada je to opravdano, sudi pojedincima optuženima za najteže zločine koji se odnose na međunarodnu zajednicu: genocid*, ratni zločini*, zločini protiv čovječnosti* i zločin agresije*. Uspostavljen je Rimskim statutom koji uređuje njegov rad, a koji je stupio na snagu 1. srpnja 2002. te su ga ratificirale sve zemlje EU-a.

KLJUČNI POJMOVI

Komplementarnost: u ovom kontekstu, načelo prema kojemu je MKS određen kao zadnja sudska instancija, što znači da bi on trebao voditi istragu i progoniti samo kada nacionalni sudovi u tome ne uspiju.
Genocid: djela počinjena s namjerom uništenja, u cijelosti ili dijelom, nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine.
Ratni zločini: počinjena djela koja krše zakon i običaje koji se primjenjuju u oružanim sukobima (npr. Ženevske konvencije). Primjeri uključuju maltretiranje ratnih zarobljenika, ubijanje talaca ili namjerno uništavanje gradova, naselja ili sela.
Zločini protiv čovječnosti: djela počinjena kao dio općeg ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva sa znanjem o napadu.
Zločin agresije: planiranje, priprema, pokretanje ili izvršavanje od strane osobe koja je u stanju učinkovito vršiti kontrolu nad političkom ili vojnom akcijom države ili je usmjeriti, radnje agresije koja, po svojem karakteru, težini i razmjeru, predstavlja očito kršenje Povelje Ujedinjenih naroda.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2006/313/ZVSP od 10. travnja 2006. o sklapanju Sporazuma između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije o suradnji i pomoći (SL L 115, 28.4.2006., str. 49.)

Sporazum između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije o suradnji i pomoći (SL L 115, 28.4.2006., str. 50.–56.)

Odluka Vijeća 2011/168/ZVSP od 21. ožujka 2011 o Međunarodnom kaznenom sudu i o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2003/444/ZVSP (SL L 76, 22.3.2011, str. 56.–58.)

Posljednje ažuriranje 15.05.2020

Top