EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvoz kulturnih dobara

Izvoz kulturnih dobara

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Kako bi se zaštitila europska kulturna dobra, njome se želi osigurati obavljanje jedinstvenih provjera tijekom izvoza izvan carinskog područja Europske unije (EU) uz pomoć izvoznih dozvola.

KLJUČNE TOČKE

Uredba navodi pravila za izvoz kulturnih dobara s ciljem njihove zaštite. Njome se osigurava provođenje jedinstvenih provjera tih izvoza na vanjskim granicama EU-a. Kategorije kulturnih dobara na koje se primjenjuje ova uredba navedene su u Prilogu I.

Izvozna dozvola

 • Izvozna dozvola podnosi se kada se kulturna dobra izvoze izvan carinskog područja EU-a. Izvoznik mora zatražiti takvu dozvolu, koju izdaje nadležno tijelo zemlje EU-a. Ona vrijedi na području cijelog EU-a. Zemlja EU-a može odbiti izvoznu dozvolu ako su dobra zaštićena zakonodavstvom koje štiti nacionalno blago umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti. U određenim okolnostima, zemlja EU-a može dozvoliti izvoze određenih kulturnih dobara bez dozvole.
 • Izvozna dozvola podnosi se zajedno s izvoznom deklaracijom nadležnoj carinarnici kada su ispunjene carinske izvozne formalnosti. Zemlje EU-a mogu ograničiti broj carinarnica ovlaštenih za formalnosti vezane uz kulturna dobra.
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 utvrđuje pravila kojima se uređuje izrada, izdavanje i uporaba izvoznih dozvola predviđenih Uredbom (EZ) br. 116/2009.
 • Njome se određuju vrste dozvola koje se trebaju izdati, njihova uporaba i razdoblje valjanosti. Postoje tri vrste dozvola:
  • standardna dozvola – koristi se u normalnim uvjetima za svaki izvoz koji podliježe Uredbi (EZ) br. 116/2009 i vrijedi godinu dana;
  • posebna otvorena dozvola – obuhvaća ponovljeni privremeni izvoz određenog kulturnog dobra koji provodi vlasnik radi upotrebe i/ili izlaganja u trećoj zemlji te vrijedi do pet godina;
  • opća otvorena dozvola – izdaje se muzejima / drugim institucijama za privremeni izvoz nekog od dobara koja pripadaju njihovoj trajnoj zbirci, a koja se mogu redovito privremeno izvoziti iz EU-a radi izlaganja u zemlji izvan EU-a. One vrijede do pet godina.
 • Modeli tih triju obrazaca navedeni su u Prilozima I., II. i III.

Provedba

 • S ciljem provedbe ove uredbe, nacionalna upravna tijela trebaju jedna drugima pružiti uzajamnu pomoć, a trebaju i surađivati s Europskom komisijom. Nadalje, potrebno je uspostaviti suradnju između carina i nadležnih tijela zemalja EU-a.
 • Zemlje EU-a moraju donijeti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne za kršenje ove uredbe.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EU) br. 116/2009 kodificirana je verzija originalnog dokumenta (Uredba (EEZ) br. 3911/92) i njegovih sukcesivnih izmjena i dopuna. Primjenjuje se od 2. ožujka 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (kodificirana verzija) (SL L 39, 10.2.2009., str. 1.-7.)

VEZANI DOKUMENTI

Popis tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra, objavljen u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 (SL C 164, 16.7.2009., str. 6.-20.)

Popis carinarnica ovlaštenih za obavljanje formalnosti u vezi s izvozom kulturnih dobara, objavljen u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 (SL C 134, 13.6.2009., str. 9.-13.)

Posljednje ažuriranje 20.02.2017

Top