EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rizik od eksplozivnih atmosfera

Rizik od eksplozivnih atmosfera

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktive 1999/92/EZ – minimalni zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se uspostavljaju minimalni zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera*.
 • To je petnaesta pojedinačna direktiva u smislu Direktive 89/391/EEZ kojom se uvode opća pravila za poticanje poboljšanja zdravlja i sigurnosti radnika na radu.

KLJUČNE TOČKE

U Direktivi se od poslodavca zahtijeva da:

 • poduzme tehničke i/ili organizacijske mjere radi:
  • sprečavanja pojave eksplozivne atmosfere,
  • izbjegavanja zapaljenja eksplozivne atmosfere,
  • ublažavanja štetnih učinaka eksplozije radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
 • osigura da „dokument o zaštiti od eksplozije”, u kojemu se opisuju mjere zaštite od eksplozije i udovoljavaju zahtjevi Direktive 89/391/EEZ, bude sastavljen i da se redovito ažurira;
 • obavještava radnike i/ili njihove predstavnike o svim mjerama koje treba poduzeti za njihovu sigurnost i zdravlje na radu;
 • poduzme potrebne korake da se radnicima potencijalno izloženima eksplozivnoj atmosferi osigura primjereno osposobljavanje;
 • osigura da oprema za rad za uporabu na mjestima gdje se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere zadovoljava minimalne zahtjeve utvrđene u Prilogu Direktivi.

Radna mjesta koja su prije 30. lipnja 2003. već bila u uporabi i koja su sadržavala mjesta gdje se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere morala su zadovoljiti minimalne zahtjeve u roku od tri godine od tog datuma.

Direktiva sadržava tri priloga koji se odnose:

 • na razvrstavanje mjesta na kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere;
 • na minimalne zahtjeve za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera i kriterije za odabir opreme i zaštitnih sustava;
 • na znak upozorenja za mjesta gdje se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere.

U 2003. Europska komisija izdaje neobvezni vodič dobre prakse za provedbu Direktive. Upotrebljava se uz direktivu o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Države članice EU-a trebaju osigurati da su relevantne informacije dostupne poslodavcima i uputiti ih na taj vodič dobre prakse.

Direktivom 2007/30/EZ pojednostavljeni su zahtjevi za izvješćivanje Komisije o provedbi Direktive 89/391/EEZ i njezinih različitih pojedinačnih direktiva. Države članice EU-a sada svakih pet godina moraju pripremiti jedinstveno izvješće o provedbi svih tih direktiva.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 28. siječnja 2000. i trebala je stupiti na snagu u državama članicama EU-a do 30. lipnja 2003.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Eksplozivna atmosfera: smjesa zraka i zapaljivih tvari u atmosferskim uvjetima, u obliku plinova, para, aerosola ili prašina, u kojoj se nakon što je došlo do zapaljenja, izgaranje širi na cijelu nezapaljenu smjesu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 23, 28.1.2000., str. 57.–64.)

Sukcesivne izmjene Direktive 1999/92/EZ uključene su u originalni tekst. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno) (SL L 96, 29.3.2014., str. 309.–356.)

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.11.2018

Top